Mede-ondertekenaar oud-minister Jacqueline Cramer Hollandse Hoogte

Een grote groep wetenschappers wil dat Nederland stopt met het gebruik van voedselgewassen in biobrandstof. In een open brief in dagblad Trouw schrijven ze aan het kabinet dat de productie van biobrandstof de grond uitput. Het leidt ook niet tot minder, maar tot meer broeikasgassen, zeggen de 174 ondertekenaars.

Onder de brief staan de handtekeningen van onder anderen oud-minister van Milieu Jacqueline Cramer, hoogleraar Ewoud Engelen en het SER-kroonlid Hans Schenk. De initiatiefnemer is Michiel Köhne van de Wageningen Universiteit. De wetenschappers zeggen dat brandstofplantages, met de teelt van één type plant of boom, natuurlijke bossen en biodiversiteit verdrijven. Rampzalig noemt Köhne dat.

Meer uitstoot CO2

Biodiesel uit voedsel stoot volgens de opstellers van de brief twee keer zo veel CO2 uit als uit fossiele diesel. Bij diesel uit palmolie is dat zelfs drie keer zo veel, doordat de bodem waarop de gewassen geteeld worden veel koolstof bevat. Voor die teelt is ook steeds meer landbouwgrond nodig.

Een ander nadeel is dat als voedsel niet meer gebruikt wordt om op te eten maar om te verbranden, de prijzen stijgen. De allerarmsten worden daardoor getroffen. "Het EU-biobrandstofbeleid zet een premie op landroof, corruptie en intimidatie en draagt bij aan sociale conflicten, armoede en ongelijkheid", schrijven de wetenschappers. Milieudefensie schaart zich achter de brief.

Maandag debatteert de Tweede Kamer met staatssecretaris Van Veldhoven over het gebruik van biobrandstof tot het jaar 2020. Later deze maand spreekt minister Wiebes in Brussel over het gebruik in de EU van biobrandstof tussen 2020 en 2030. De briefschrijvers willen dat de bewindslieden het pleidooi overnemen.

STER reclame