Industrie in de Tweede Merwedehaven in Dordrecht
NOS Nieuws

Na jaren weer toename uitstoot CO2

Voor het eerst in drie jaar neemt de wereldwijde uitstoot van CO2 weer toe, blijkt uit nieuwe gegevens. De uitstoot draagt bij aan de opwarming van de aarde.

Volgens nieuwe gegevens, afkomstig van het Global Carbon Project, bedraagt de toename dit jaar 2 procent. Dat is voor een deel te wijten aan China, dat van de wereldwijde uitstoot van CO2 een kwart voor zijn rekening neemt. In China zit de economie flink in de lift, en daardoor is het gebruik van steenkool als brandstof weer toegenomen.

Tussen 2000-2014 groeide de uitstoot van CO2 jaarlijks gemiddeld met 2 procent. Maar in 2014 kwam de kentering: drie jaar lang was er geen groei.

El Niño

Overigens betekent dat niet dat in die jaren de hoeveelheid CO2 in de lucht ook afnam. Het metereologisch bureau van de Verenigde Naties meldde onlangs dat er vorig jaar meer CO2 in de lucht zat dan in de afgelopen 800.000 jaar. Dat kwam door het natuurverschijnsel El Niño. De neveneffecten van El Niño zorgden ervoor dat er minder CO2 werd opgenomen door land en oceanen.

Maar er werd door industrie, auto's en veeteelt minder CO2 geproduceerd. Maar de hoop op een trend is - in ieder geval voor dit jaar - niet bewaarheid. Opkomende landen stoten weer meer CO2 uit. En de CO2-afname in ontwikkelde economieën gaat minder hard dan voorgaande jaren.

Verstoringen

Op dit moment wordt in de Duitse stad Bonn een klimaatconferentie gehouden. Het is een vervolg op het Klimaatakkoord dat in 2015 in Parijs werd gesloten. Bijna alle ondertekenaars zijn in Bonn om afspraken te maken over verdere stappen om klimaatverandering tegen te gaan.

Het lijkt erop dat de onderhandelaars in Bonn deze week nog strengere afspraken moeten maken om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. Daarin staat dat de wereldwijde temperatuur niet meer mag stijgen dan met 2 graden Celsius.

De Verenigde Naties waarschuwen voor ernstige verstoringen van het ecologisch systeem en een gevaarlijke temperatuurverhoging als de hoeveelheid broeikasgas verder toeneemt.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl