Wiebes op de klimaattop in Bonn
NOS NieuwsAangepast

Wiebes bespreekt CO2-kopgroep op 'ontroerende' Klimaattop

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat is optimistisch over het vormen van een kopgroep in de EU, die verdergaande klimaatafspraken wil maken. Op de VN-Klimaattop in Bonn zijn vervolgafspraken gemaakt om tot zo'n Europese kopgroep te komen.

Het gaat daarbij volgens Wiebes om de buurlanden van Nederland en de Scandinavische landen. "Daarmee beginnen we, en we bouwen dan langzaam uit."

Het kabinet zegt verder te willen gaan dan de EU. "Wij willen 49 procent van de uitstoot reduceren, tegenover de 40 procent die in Europa is afgesproken." Daarnaast wil Nederland nog verdergaan, tot 55 procent, als het daar andere landen in meekrijgt.

Milieuorganisaties, zoals Greenpeace, reageren positief op de pogingen van Nederland om de kopgroep vormen. Maar hoe mooi die plannen ook klinken, de grote vraag blijft wel of ook Nederland zijn eigen doelen gaat halen.

Ontroerend

Omringende landen reageren volgens Wiebes enthousiast op zijn plan. "Men vindt het positief dat Nederland tot een kopgroep wil behoren."

Het is de eerste klimaatconferentie voor de nieuwe minister. Wiebes is ervan onder de indruk. "Wat er mooi aan is: al die landen en al die verschillende culturen komen hier met één doel. Dat levert natuurlijk allemaal discussies op. Maar uiteindelijk is het achterliggende doel hetzelfde. Dat vind ik wel een ontroerend geheel, dat doet mij wel wat."

Geen tegenpolen

Ook in de toespraak die de minister donderdagmiddag hield voor alle verzamelde landen in Bonn, benadrukte hij de economische kansen die het aanpakken van het klimaatprobleem biedt. Klimaat en economie zijn wat hem betreft dan ook geen tegenpolen.

"Als we duurzame technieken moeten ontwikkelen, moeten zorgen dat we energie opwekken, dat we nog een normaal en prettig leven hebben, maar dan zonder CO2-uitstoot, dan komt daar veel bij kijken. Dat is economische activiteit. Dat levert allemaal banen op."

"Dat moet Nederlanders er ook van overtuigen dat dit niet hun welvaart gaat verlagen, maar ook hun welvaart kan verhogen. Mensen die tot nu toe nog niet voor zich zagen welke stappen gezet moeten worden, moet dat de komende jaren wel duidelijker worden."

Anti-kolencoalitie

Nederland sloot zich vandaag in Bonn ook aan bij een anti-kolencoalitie van twintig landen en twee Amerikaanse staten. Zij spraken af om uiterlijk in 2030 te zijn gestopt met het gebruik van steenkool voor stroomopwekking. Dat heeft het kabinet ook in het nieuwe regeerakkoord opgenomen.

De coalitie is een initiatief van de Marshalleilanden, Groot-Brittannië en Canada. De bedoeling is dat kennis en technologie worden gedeeld, en dat anderen worden aangemoedigd het voorbeeld te volgen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl