NOS NieuwsAangepast

Ook berekeningen groei Schiphol worden opnieuw bekeken

  • Ben Meindertsma

    redacteur

  • Ben Meindertsma

    redacteur

Staatssecretaris Dijksma wil niet alleen de milieueffectrapportage (MER) van de luchthaven Lelystad, maar ook die van Schiphol laten onderzoeken. Het rapport zou afgelopen maandag worden gepresenteerd aan de Omgevingsraad, maar dat is uitgesteld omdat het ministerie vragen heeft over de berekeningen.

Dat staat in een brief die de staatssecretaris gisteren naar Schiphol en de Omgevingsraad heeft gestuurd en die in het bezit is van de NOS.

Op basis van de MER kan berekend worden of en hoeveel Schiphol na 2020 kan doorgroeien. Vorig jaar werd er al een MER gepresenteerd, maar vanwege het gebruik van een verkeerd Nederlands rekenmodel moest dat opnieuw. In tweede instantie is er gerekend met een Europees model, 'modelDoc29', dat de overlast van vliegtuigen beter in kaart zou moeten brengen.

Onverklaarbare uitkomsten

De staatssecretaris schrijft dat de nieuwe uitkomsten te veel vragen oproepen: "Ik heb de afgelopen dagen vastgesteld dat er op bepaalde punten grote verschillen in uitkomsten zijn tussen eerder gepresenteerde berekeningen uitgevoerd met het Nederlandse rekenmodel en de met het nieuwe modelDoc29 uitgevoerde berekeningen."

Volgens Kees van Ojik, die als bewonersvertegenwoordiger in de Omgevingsraad al cijfers heeft ingezien, gaat het om onverklaarbare uitkomsten. "Terwijl de nieuwe berekeningen laten zien dat de geluidshinder in het binnengebied erger is dan gedacht, is er volgens dezelfde berekeningen toch meer groei mogelijk", aldus Van Ojik. "Iedereen snapt dat dat niet kan kloppen."

De staatssecretaris vraagt zich ook af of de door Schiphol gepresenteerde dienstregeling realistisch is. Ze wil nu eerst controleren of alle cijfers en aannames waarmee is gerekend juist zijn, voordat ze de uitkomsten van de MER wil publiceren.

Rommelen

De problemen zouden van een andere aard zijn dan bij de MER van Lelystad Airport. Daarbij waren rekenfouten gemaakt over de geluidsoverlast van vliegtuigen op verschillende hoogtes, schreef Dijksma deze week in een Kamerbrief.

Van Ojik sluit niet uit dat Schiphol bewust met de modellen heeft lopen rommelen, om een hogere groei mogelijk te maken. De staatssecretaris grijpt volgens hem nu in om een debacle te voorkomen zoals bij de zaak-Lelystad, waarbij Dijksma na publicatie moest toegeven dat er zaken niet klopten.

Gedegen advies

Schiphol zegt in een reactie op het uitstel van de MER-presentatie dat de luchthaven het ermee eens is dat voor een gedegen advisering "alle uitgangspunten gedragen moeten worden door alle partijen aan tafel". Schiphol twijfelt er overigens niet aan of de uitgangspunten en berekeningen in de MER kloppen. Die zijn door externe partijen goedgekeurd, zegt de luchthaven.

Eind vorige maand publiceerde Schiphol zelf al een deel van de cijfers uit de MER, die volgens de luchthaven zouden aantonen dat groei mogelijk is. Staatssecretaris Dijksma tikte een dag later Schiphol op de vingers voor de vroegtijdige publicatie en noemde die "ondoordacht en onhandig".

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl