NOS NieuwsAangepast

Schiphol: groei luchthaven is aantoonbaar mogelijk

Er is aantoonbaar groei mogelijk voor Schiphol, zegt de luchthaven zelf. De berekeningen laten volgens Schiphol zien dat het mogelijk is om op een "duurzame en veilige manier" te groeien, omdat de luchthaven nu ruim onder de afgesproken norm van geluidsbelasting blijft. Maar volgens bewonersvertegenwoordiger Van Ojik tonen de cijfers juist aan dat er weinig groei mogelijk is.

De cijfers staan in de MER, de milieueffectrapportage die Schiphol in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu moest opstellen. Vandaag presenteerde Schiphol de cijfers aan vertegenwoordigers van omwonenden, bestuurders uit de regio en de luchtvaartsector. Op basis van dit rapport hopen deze partijen met elkaar afspraken te maken over de groei van Schiphol na 2020.

Ernstige hinder

Volgens de milieurapportage is het aantal woningen dat te maken heeft met zeer veel geluidsoverlast sinds 2015 toegenomen van 10.100 naar 11.000 (ervan uitgaand dat er dit jaar 500.000 vluchten worden uitgevoerd). De afgesproken norm is 13.600, dus blijft de geluidsbelasting 19 procent onder de norm.

Volgens de berekeningen is het aantal mensen dat ernstige hinder ondervindt van het vliegverkeer 117.500, ruim onder de norm van 166.500. Schiphol concludeert uit die cijfers dat er ruimte is voor groei.

Dat de geluidshinder niet meer is toegenomen is volgens Schiphol te danken aan vliegtuigmaatschappijen die stillere toestellen inzetten. "We kunnen concluderen dat de geleverde en afgesproken inspanningen van de luchtvaartsector om stiller te gaan vliegen en daarmee hinder te beperken zijn gehaald", aldus de luchthaven.

Omwonenden

Kees van Ojik, een van vertegenwoordigers van de omwonenden, was bij de presentatie van Schiphol. Hij ziet in de cijfers van de MER juist de bevestiging van het standpunt dat er maar een klein beetje groei mogelijk is. "Ik zie geen enkele reden om aan te nemen dat er een aanzienlijk groei op Schiphol kan plaatsvinden, op basis van deze gegevens", aldus Van Ojik.

Over twee weken zitten de bewoners weer om tafel met Schiphol en bestuurders om te praten over wat deze cijfers betekenen voor de mogelijke groei. Van Ojik verwacht dat het plafond voor de groei uiteindelijk tussen de 515.000 en 525.000 vluchten zal uitkomen. Het huidige plafond is 500.000.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl