ANP
NOS NieuwsAangepast

Bedrijven lokken: belastingmaatregelen en een gelijk speelveld

Het leidt tot veel discussie in de Tweede Kamer: de belastingmaatregelen voor bedrijven. De oppositie noemt het 'cadeautjes'. Volgens de coalitie leveren de plannen juist banen op en maken ze Nederland aantrekkelijker voor bedrijven.

Het kabinet wil dat bereiken door belastingen te verlagen of zelfs af te schaffen en een gelijk speelveld te creëren voor binnenlandse- en buitenlandse bedrijven.

Allereerst moeten buitenlandse bedrijven gelokt worden. De belastingtarieven voor winst zijn niet in alle landen gelijk. Op dit moment betalen bedrijven in Nederland 25 procent over hun winst. Dat percentage gaat nu omlaag naar 21. "Dat maakt het aantrekkelijker voor bedrijven om zich in Nederland te vestigen", aldus Stef van Weeghel, professor internationaal belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam en partner bij adviesbureau PwC.

Ook aandeelhouders krijgen meer voordelen. Bedrijven betalen nu nog 15 procent belasting over het dividend dat zij uitkeren aan hun aandeelhouders. Dat is de winstuitkering van een bedrijf aan de aandeelhouders. De aandeelhouder die winst ontvangt kan de ingehouden belasting voor een groot deel weer verrekenen met zijn eigen aanslag. Die belasting verdwijnt nu.

Die maatregel zal Nederland 1,4 miljard euro kosten.

Maar het lijkt wél gunstig voor een kleine groep buitenlandse geldschieters. Want omdat bedrijven geen 15 procent belasting meer hoeven te betalen over het dividend kunnen ze gewoon meer uitkeren aan de aandeelhouders. Ook dit zal Nederland aantrekkelijker maken voor buitenlandse investeerders, denkt Van Weeghel.

Gelijkere kansen

Tenslotte is er nog de veelbesproken angst dat Nederlandse bedrijven in buitenlandse handen terechtkomen. Dat wil het nieuwe kabinet moeilijker maken. Of beter gezegd: het wil Nederlandse en buitenlandse kopers gelijke kansen bieden, zo stelt Leo Stevens, emeritus hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Bedrijven die een ander bedrijf kopen, betalen dat vaak met geleend geld. Dat hoeft niet alleen te zijn omdat ze dat geld zelf niet hebben. Voor buitenlandse bedrijven kan het gunstig zijn om een overname met geleend geld te betalen.

De coalitie wil dit soort belastingvoordelen voor geleend vermogen beperken. Dat maakt het voor Nederlandse en buitenlandse bedrijven even (on)gunstig om met schulden overnames te doen. Een gelijk speelveld, dus. Belangrijk bijkomend voordeel: bedrijven zullen minder lenen en meer eigen geld hebben. "Daar hebben we behoefte aan. Dat geeft meer stabiliteit," denkt Stevens.

Deze maatregel maakt het dus juist niet aantrekkelijker voor buitenlandse bedrijven om zich in Nederland te vestigen. Maar dat hoeft niet slecht te zijn voor Nederland, vindt Stevens. "Het haalt een onevenwichtigheid weg. Daar lig ik bepaald niet wakker van."

Milieuheffingen

Dat klinkt allemaal gunstig voor bedrijven. Maar de plannen zijn geen cadeautjes voor bedrijven, vindt Stevens. Want die gaan op andere terreinen juist weer meer bijdragen aan de schatkist. "Dan kijk je alleen heel eenzijdig naar de verlaging van de winstbelasting. Daar staan onder andere forse milieuheffingen tegenover."

Ook Van Weeghel benadrukt dat niet alle plannen even gunstig voor bedrijven zullen uitpakken. Wel verwacht hij dat de maatregelen per saldo positief zullen zijn voor het Nederlandse vestigingsklimaat.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl