Een protest tegen glyfosaat, vorig jaar in Berlijn
NOS Nieuws

Kamp wil onkruidverdelger glyfosaat weer tien jaar toestaan

Het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat, ook bekend onder de merknaam Roundup, mag gewoon gebruikt blijven worden. Minister Kamp van Landbouw steunt het voorstel van de Europese Commissie om de goedkeuring van het middel met tien jaar te verlengen.

Organisaties als Greenpeace lopen te hoop tegen het middel, omdat het schadelijk zou zijn voor mens en dier. Ook het grondwater zou erdoor vervuild raken. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO concludeerde in 2015 dat glyfosaat mogelijk kankerverwekkend is.

Maar Kamp baseert zich op een advies van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Daarin staat dat veilig gebruik van glyfosaat mogelijk is. Ook wijst Kamp erop dat er volgens Europese organisaties die zich bezighouden met voedselveiligheid en chemische stoffen geen bewijs is dat het middel kankerverwekkend is.

Drinkwater

Wel moeten er maatregelen worden genomen om het oppervlaktewater te beschermen, met name als dat gebruikt wordt om drinkwater van te maken.

Het voorstel van de Europese Commissie om de goedkeuring van glyfosaat met tien jaar te verlengen wordt waarschijnlijk in oktober besproken in het Europees Parlement.

In het Nederlandse parlement heeft de Partij voor de Dieren verbolgen gereageerd op de brief van Kamp. Kamerlid Ouwehand wil een nieuw debat.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl