NOS NieuwsAangepast

Rotterdam en andere steden beveiligen drukke plekken tegen auto-aanslagen

Rotterdam gaat maatregelen nemen om te voorkomen dat in het centrum van de stad met een auto een aanslag kan worden gepleegd op grote groepen mensen. Zo worden op korte termijn op de Witte de Withstraat en de Meent obstakels neergezet. Ook bij de herinrichting van de Coolsingel komen blokkades.

De hindernissen worden zo veel mogelijk onopvallend in het straatbeeld geïntegreerd in de vorm van bloembakken, fietsenrekken en paaltjes, zegt de gemeente. Ook het verhogen van de stoeprand is een mogelijkheid. Voor het nieuwe Centraal Station van Rotterdam staan al veel van zulke onopvallende hindernissen.

Aboutaleb: voorkomen dat auto's als 'killing machines' worden gebruikt

Het Rotterdamse college gaf een paar maanden geleden al opdracht om kwetsbare locaties in het centrum in kaart te brengen. Dat was vóór de aanslag in Barcelona. De aanleiding waren vergelijkbare aanslagen in Berlijn, Stockholm en Nice, waar terroristen met een vrachtwagen op het publiek inreden.

In Rotterdam kwamen de Meent, de Witte de Withstraat en de Coolsingel naar voren omdat ze een symboolfunctie hebben, er veel mensen komen en terrassen er direct aan de weg liggen.

Toegankelijk

Binnenkort wordt een begin gemaakt met maatregelen die het moeilijker moeten maken om met een auto op het trottoir te rijden. De straten worden niet voor verkeer afgesloten. Bij de plannen voor de herinrichting van de Coolsingel wordt bovendien nog eens extra gekeken naar veiligheidsmaatregelen.

Het uitgangspunt is dat Rotterdam een aantrekkelijke en toegankelijke stad blijft, terwijl zoveel mogelijk bescherming wordt geboden aan grote groepen mensen die in de stad uitgaan of recreëren, schrijft het college in een brief aan de raad.

Vuilniswagens

De laatste jaren worden bij grote evenementen in Rotterdam al tijdelijke obstakels neergezet. Zo stonden er vuilniswagens, betonblokken en andere hindernissen om mensen te beschermen tijdens het zomercarnaval, de marathon, de huldiging van Feyenoord en het nationale vuurwerk bij de Erasmusbrug.

Vorige week werden in reactie op de aanslag in Barcelona bij de Markthal al tijdelijke hindernissen in de vorm van bloembakken neergezet. De gemeente gaat bekijken of ook daar meer permanente obstakels kunnen komen. Bij het winkelcentrum Alexandrium zette de Franse eigenaar Klépierre vorige week ook al betonblokken neer.

Burgemeester Aboutaleb benadrukt dat de nieuwe anti-terreurmaatregelen passen bij het huidige dreigingsniveau. Er zijn volgens hem geen concrete aanwijzingen voor een aanslag.

Andere steden

Ook andere steden denken na over de bescherming van kwetsbare locaties. Zo kondigde Amsterdam vorige week al aan dat er extra maatregelen worden genomen om de stad beter te beveiligen tegen een terroristische aanslag. Ondernemers hadden hier bij de burgemeester op aangedrongen. Het gaat dan vooral om plekken met een internationale symbolische waarde, zoals bijvoorbeeld de drukke Kalverstraat.

"In het volle besef dat incidenten nooit helemaal uit te sluiten zijn" werkt ook Den Haag aan het verbeteren van de veiligheid in de stad. Uitgangspunt hierbij is dat bewoners en ondernemers er zo min mogelijk last van hebben. Ook bij evenementen worden regelmatig extra maatregelen getroffen, zowel zichtbare als onzichtbare. Zeer zichtbaar waren vorig jaar de vrachtwagens van het Haagse bedrijf Knijnenburg die op Prinsjesdag strategisch stonden opgesteld om als blokkade te dienen tegen eventuele terreuracties.

Utrecht ziet vooralsnog geen reden om permanente veiligheidsmaatregelen te treffen, maar dat kan veranderen als het dreigingsniveau verandert of als bewoners of ondernemers uit de binnenstad daarom vragen. Bij grote evenementen en activiteiten gebeurt het al wel, zoals op Koningsdag en onlangs nog bij het EK vrouwenvoetbal.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl