ANP
NOS NieuwsAangepast

Schippers: niet zwartepieten in eiercrisis

Minister Schippers vindt dat in de fipronil-affaire sneller had kunnen worden gehandeld. Maar ze weet niet of dat ook kon met de kennis van toen, zei ze in de Tweede Kamer. De Kamercommissie voor Economische Zaken onderbrak het reces voor een debat over de eiercrisis met Schippers en staatssecretaris Van Dam.

In het debat zeiden veel Kamerleden dat het vertrouwen in de veiligheid van het voedsel door de affaire een deuk heeft opgelopen. Ze zeiden dat de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit NVWA eerder in actie had moeten komen, zich te bureaucratisch heeft gedragen en niet duidelijk heeft gecommuniceerd.

Geen 100-procentgarantie

Schippers zei dat uit de crisis lessen moeten worden getrokken. Ze wil niet "zwartepieten", maar het onderzoek dat oud-minister Sorgdrager doet naar de affaire moet ook uitwijzen of de NVWA adequaat is omgegaan met meldingen. "In hoeverre is de NVWA berekend en ingericht op tienduizenden tips; is de financiering en bemensing in orde?", vroeg ze zich hardop af.

Ook Van Dam vindt het "te makkelijk" om nu al een oordeel te geven over de afweging van de NVWA naar aanleiding van de meldingen vorig jaar november over gebruik van fipronil in de pluimveesector. Hij benadrukte dat er naar aanleiding van die meldingen wel degelijk onderzoek is gedaan en dat daaruit naar voren kwam dat er geen acuut gevaar was voor de volksgezondheid.

De minister benadrukte dat de overheid geen 100-procentgarantie kan geven dat voedsel veilig is en dat het bedrijfsleven ook een eigen verantwoordelijkheid heeft. Ze erkende dat uitlatingen van NVWA-topman Van Zoeren in Nieuwsuur om terughoudend te zijn met het eten van eieren preciezer hadden gemoeten.

Geen compensatie

De staatssecretaris herhaalde dat er geen compensatie kan komen voor kippenboeren die schade hebben geleden, zoals een deel van de Kamer vroeg. Volgens Van Dam zou er "een ongekende precedentwerking van uitgaan". Hij zei dat de overheid geen vergoeding kan geven aan bedrijven die schade lijden door frauduleuze praktijken van anderen.

België onderzoekt wel of er een compensatieregeling kan komen. Van Dam houdt in de gaten hoe dat onderzoek afloopt, maar hij denkt dat zo'n regeling in strijd is met Europese regels voor staatssteun. Hij benadrukte wel dat het kabinet bedrijven wil helpen om liquiditeitsproblemen te voorkomen, bijvoorbeeld door uitstel te verlenen van het betalen van belasting.

Uitgekleed

Volgens een groot deel van de Kamer was de affaire minder groot geworden en hadden er minder kippen hoeven te worden gedood als de NVWA na tips vorig jaar grondiger onderzoek had gedaan.

Onder meer PVV, GroenLinks, SP en Partij voor Dieren vinden dat er te veel op de NVWA is bezuinigd en dat die te veel is uitgekleed.

Voor het debat deelden pluimveehouders eieren uit voor het Kamergebouw om de negatieve beeldvorming rond eieren te doorbreken.

Kamer onderbreekt reces voor eierdebat

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl