ANP

De gemeente Amsterdam gaat strenger toezien op wie wel en wie niet terechtkan in de gemeentelijke noodopvang voor vreemdelingen zonder geldige verblijfspapieren. Op dit moment zitten 76 mensen onterecht in die opvang, laat burgemeester Van der Laan weten in een brief aan de gemeenteraad.

De gemeente hanteert regels om te voorkomen dat opvang van vreemdelingen in de stad een aanzuigende werking heeft. Met de regels wil de gemeente voorkomen dat er vreemdelingen op straat moeten slapen. Zij krijgen naast een slaapplaats, eten en drinken de mogelijkheid om te werken aan een duurzame oplossing. Dat is of een nieuwe procedure of terugkeer naar het land van herkomst.

Omdat er de laatste jaren plek was in de bed-bad-broodvoorziening zijn er in uitzonderlijke gevallen mensen toegelaten die er eigenlijk niet horen. Omdat er nu een groeiend aantal vreemdelingen is en de voorzieningen vol zitten, gaat de gemeente de oorspronkelijke regels handhaven.

Wachtlijst

Er staan nu veertig mensen op een wachtlijst voor de bed-bad-broodlocatie in Amsterdam die nu daar niet terechtkunnen omdat die plekken bezet zijn. Amsterdam gaat niet langer opvang bieden aan mensen die uit een visumvrij of veilig land zijn gekomen, mensen die voor langere tijd ongewenst zijn verklaard, mensen die uitgezet kunnen worden of mensen die toch nog asiel kunnen aanvragen in Nederland. Die laatste categorie heeft recht op een plek in de landelijke asielzoekerscentra.

Daarmee speelt de gemeente de bal weer door naar Den Haag, die eerder deze mensen op straat zette. Burgemeester Van der Laan vindt dat het Rijk zijn verantwoordelijkheid moet nemen door de mensen of weer op te nemen in een azc of uit te zetten.

De mensen die nu onterecht worden opgevangen in Amsterdam mogen daar nog maximaal drie maanden blijven om aan hun terugkeer te werken. Als blijkt dat iemand daar niet aan meewerkt, moet die persoon vertrekken.

Impasse

Sinds het kabinet in het voorjaar van 2015 bijna viel over de illegalenproblematiek is er nog steeds geen definitief akkoord tussen gemeenten en het rijk over bed-bad-en-brood. Het migratiedossier levert veel spanning op: zo zijn er gemeenten die het rijksbeleid negeren omdat ze niet willen dat mensen zonder geldige verblijfspapieren gaan zwerven in hun stad.

In het geval er in Amsterdam geen plek is worden mensen doorverwezen naar een locatie buiten de stad. Omdat andere plekken nu ook vol raken, kunnen vreemdelingen nu alleen nog maar in één andere gemeente terecht. Welke gemeente dat is, meldt Van der Laan niet.

STER reclame