NOS NieuwsAangepast

Een hoofddoek op de werkvloer: ja, tenzij...

Het was een Amsterdamse wijkagente om de reacties te doen, toen ze gisteren met een hoofddoek onder haar politiepet bij wijze van experiment door Osdorp liep. Op straat waren de reacties overwegend positief, van moslims en van niet-moslims. Maar op internet was dat heel anders. Daar is maar een enkeling begripvol: "Waarom hebben we hier een discussie over. Wie heeft er last van vrouwen met een hoofddoek?"

Veel reacties online zijn fel en vaak op of over het randje.
"Slaat nergens op!"
"Ontslag en gevangenis!"
"Afschuwelijk, is zij wel geschikt als agente?"
"Schande voor het korps!"

Vrijheid van godsdienst

Het dragen van een hoofddoek valt onder de vrijheid van godsdienst, dus mag in principe niet worden verboden.

Toch is er een aantal beroepen waarbij het uitstralen van neutraliteit belangrijker wordt gevonden. Een voorbeeld is de rechtsspraak: rechters en griffiers dragen een toga om hun onafhankelijkheid en neutraliteit te symboliseren. Daar past een keppeltje, hoofddoek of kruisje om de nek niet bij. Dat is bij wet vastgelegd, maar ook omstreden.

Tik op de vingers

Zo gaf het College voor de Rechten van de Mens in 2016 de rechtbank in Rotterdam een tik op de vingers. De rechtbank had een sollicitante voor griffier afgewezen omdat ze een hoofddoek wilde dragen tijdens een zitting. Toch houden rechtbanken vast aan de zelfopgelegde regels.

De politie hanteert eenzelfde richtlijn. Die is opgesteld in 2011 en heet de gedragscode 'lifestyle-neutraliteit'. Er staat in dat agenten geen zichtbare uitingen van geloof of overtuiging mogen dragen. Dat doet volgens de gedragscode afbreuk aan de neutrale houding van de politie.

De korpsleiding in Amsterdam stelt het verbod nu ter discussie, omdat het een drempel zou vormen voor moslima's om te solliciteren.

Londen

Tegenstanders van het verbod werpen tegen dat het uitdragen van geloof de neutraliteit niet in de weg staat. Als voorbeeld wordt dan naar de Londense politie gewezen. Daar dragen sikhs en moslima's tulbanden en hoofddoeken over hun politie-uniform. Ook in enkele Amerikaanse steden staat het vrouwelijke agenten vrij om een hoofddoek te dragen.

Agente met hoofddoek in de VS

Ook voor andere beroepen kan een hoofddoekverbod gelden. Naar aanleiding van twee zaken in België en Frankrijk heeft het Europese Hof van Justitie besloten dat een bedrijf een hoofddoekverbod mag afdwingen, als neutraliteit belangrijk is voor de bedrijfsvoering en er gedragsregels over zijn vastgelegd.

Praktisch

Bedrijfsveiligheid kan ook een reden zijn, bijvoorbeeld bij het bedienen van gevaarlijke machines. Dan heeft het dus niets met neutraliteit te maken, maar is een verbod puur praktisch.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl