Deelnemers aan een taalcursus voor volwassenen
NOS NieuwsAangepast

'Laaggeletterdheid kost 1 miljard euro'

Laaggeletterdheid kost Nederland jaarlijks ongeveer 1 miljard euro. Dat komt naar voren uit een onderzoek in opdracht van de Stichting Lezen & Schrijven. Mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven kosten de maatschappij onder meer geld doordat ze vaker werkloos zijn, vaker een beroep doen op de gezondheidszorg en weinig verdienen als ze wél een baan hebben, schrijft de stichting.

De berekende 1 miljard euro is bijna twee keer zoveel als in eenzelfde onderzoek dat vier jaar geleden is gedaan. Voor een belangrijk deel komt dat verschil doordat er beter gekeken is naar het aantal laaggeletterden in Nederland. 

In 2013 gingen de onderzoekers er nog van uit dat er 1,3 miljoen laaggeletterden zijn, maar toen werden de 65-plussers die niet goed kunnen lezen en schrijven en mensen die niet kunnen rekenen niet meegeteld. Daardoor komt het totaal nu op 2,5 miljoen mensen.

Recht op scholing

De Stichting Lezen & Schrijven gaf opdracht tot het onderzoek. Mariëtte Hamer, lid van de Raad van Toezicht van de stichting, vindt dat basisvaardigheden zoals taal, rekenen en digitale vaardigheden bij de publieke basisvoorzieningen zouden moeten horen. Dat betekent dat iedereen, ongeacht de leeftijd, recht zou moeten hebben op scholing. 

In Nederland zijn er al honderden lokale organisaties die werken met de Taal voor het Leven-aanpak, een lesmethode speciaal voor mensen die niet terechtkunnen in een klaslokaal. Onderzoek naar het effect daarvan laat zien dat het helpt: binnen een half jaar is bij 70 procent van de deelnemers de taalvaardigheid verbeterd. 19 procent vindt een betere baan.

Ook zou er volgens de Stichting Lezen & Schrijven meer aandacht moeten komen voor de taalvaardigheid van jongeren. Uit eerder onderzoek van de stichting bleek dat steeds meer 15-jarigen moeite hebben met lezen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl