ANP

Met een lang applaus voor de vertrekkende voorzitter Hans Spekman is de politieke ledenraad van de Partij van de Arbeid van start gegaan in Utrecht. Spekman maakte gisteravond bekend dat hij op 7 oktober plaatsmaakt voor een opvolger. Met zijn besluit is de angel uit de bijeenkomst van vanmiddag in Utrecht. Eerder leek Spekmans positie na de dramatische verkiezingsnederlaag van woensdag het grootste discussiepunt te worden.  

Met tranen in de ogen nam Spekman het applaus in ontvangst. Hij zei dat hij tot zijn vertrek heeft besloten omdat zijn aanblijven de partij dreigde te verdelen, juist nu de rijen gesloten moeten worden. Spekman zei de komende maanden nodig te hebben om de discussie over de benodigde veranderingen aan te zwengelen, en de sanering in de fractie en de partijorganisatie te begeleiden.

Uit de zaal klonk echter de roep om een directe wisseling van de wacht aan de partijtop. Afgevaardigden betoogden dat een interimbestuur de aftrap voor hervormingen moet geven, maar in de stemming hierover bleek dat 60 procent van de leden Spekman de tijd wil geven tot oktober. 

Emoties bij Hans Spekman op PvdA-ledenraad

Partijleider Asscher sprak zijn grote waardering uit voor Spekman en noemde diens besluit om op te stappen moedig. Daarna ging hij in op de teruggang in zetels van 38 naar 9: "Het doet mij pijn en verdriet dat ik er niet in ben geslaagd het vertrouwen in de PvdA te herstellen."

Asscher vertelde de zaal met zo'n 1000 leden dat de partij ingrijpend moet veranderen om weer te kunnen groeien. "We moeten ons op een andere manier organiseren, anders communiceren en politiek bedrijven." Asscher adviseerde de partij om de tijd te nemen voor een analyse van wat er is misgegaan. Hij wees erop dat sommige mensen, "onder wie partijgenoten", nu al een perfecte analyse hebben gemaakt van de oorzaken van het historische zetelverlies.

Maar, zei Asscher, "we hoeven vandaag ons strijdplan voor de komende jaren niet nu al af te hebben" en bevestigde nog eens dat hij leiding wil geven aan het veranderingsproces. De positie van de partijleider lijkt niet serieus in gevaar te komen tijdens de partijraad.

STER reclame