Premier Rutte voor aanvang van een debat over de aanpassing van het Oekraïneverdrag.
NOS Nieuws

Raad van State zet vraagtekens bij inlegvel Oekraïne-referendum

De Raad van State zet vraagtekens bij de juridische betekenis van het aangepaste Oekraïneverdrag. Het onafhankelijke adviesorgaan van de regering vraagt zich ook af wat precies de status is van dit verdrag. Dit blijkt uit een advies dat vandaag is gepubliceerd.

Eind december slaagde premier Rutte erin zijn Europese collega's te overtuigen van een aanpassing van de samenwerkingsafspraken met het buurland van Rusland. Een meerderheid van de Nederlandse kiezers sprak zich in een raadgevend referendum in april uit tegen een hechtere samenwerking met Oekraïne.

Niet verplicht

Rutte bedong in Brussel een bijlage, het inlegvel genoemd, met vier belangrijke veranderingen. Het verdrag leidt niet automatisch tot een EU-lidmaatschap voor Oekraïne. Het betekent geen militaire samenwerking, verplicht ook niet tot financiële hulp en Oekraïners mogen niet vrij in de EU komen werken.

Een tevreden premier constateerde dat met zijn aanpassingen recht werd gedaan aan de kritiek van de Nederlandse nee-stemmer. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde eind december Rutte's nieuwe deal.

Nee-stem

Het is alleen nog de vraag of er ook een meerderheid is in de Eerste Kamer. De oppositiepartijen CDA, D66 en GroenLinks zijn in principe niet tegen een nauwere samenwerking met het land, maar vinden dat de nee-stem gerespecteerd moet worden. Rutte hoopt enkele individuele CDA-senatoren over de streep te trekken.

De vraag is of de kritiek van de Raad van State de mening van Eerste Kamerleden zal beïnvloeden. De Raad van State is niet overtuigd van de opvatting van het kabinet dat het nieuwe wetsvoorstel een "gezaghebbend instrument met internationaalrechtelijk gewicht' is. Oekraïne heeft het verdrag niet getekend en dat maakt het lastig, zegt het adviesorgaan.

Expliciet

"Over wat het besluit dat de EU-lidstaten in december 2016 namen in juridische zin wel en niet betekent, is de toelichting bij het wetsvoorstel nog niet voldoende expliciet", staat in het verslag. De datum van het debat in de Eerste Kamer is nog onbekend.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl