NOS NieuwsAangepast

Tijdelijke dam bij stuw Grave moet Maas weer bevaarbaar maken

Rijkswaterstaat gaat een tijdelijke dam bouwen achter de kapotte stuw in de Maas bij Grave, zodat op dit deel van de rivier weer schepen kunnen varen. De bouw van de dam start deze week. Het duurt waarschijnlijk twee weken voor de waterkering klaar is.

Nadat gisteren over de laatste details van deze tijdelijke maatregel was besloten, is de aanvoer van bouwmateriaal direct gestart, laat Rijkswaterstaat weten.

Botsing

De stuw bij Grave staat permanent open sinds een Duits vrachtschip er eind december in dichte mist tegenaan botste. Daardoor is het waterpeil in de Maas tussen Sambeek en Grave meters gedaald en werd de rivier hier onbevaarbaar. Woonboten en jachten in het stroomopwaarts gelegen Cuijk kwamen vrijwel droog te liggen.

Sinds de botsing heeft Rijkswaterstaat gestudeerd op twaalf mogelijke maatregelen. Uiteindelijk is gekozen voor een tijdelijke dam van 5,6 meter hoog en 30 meter breed, opgetrokken uit breuksteen.

Als het peil van de Maas de komende tijd sterk stijgt, bijvoorbeeld door hevige regen of de aanvoer van smeltwater, kan de dam relatief eenvoudig een meter worden verlaagd door de bovenste laag breuksteen weg te halen.

De dam wordt aangesloten op de bestaande pijlers van de noordelijke stuwopening. Tijdens de bouw laat Rijkswaterstaat het waterpeil geleidelijk stijgen, zodat de woonboten en jachten weer loskomen van de bodem. Als het gebruikelijke peil van +7,9 boven NAP is bereikt, kunnen schepen de Maas weer bevaren.

Een graafmachine aan het werk bij de stuw

Gelijktijdig met de bouw van de dam wordt begonnen met het herstel van de vijf defecte jukken in de stuw bij Grave. Voor het repareren van de betonconstructie onderaan de jukken moet de stuw op termijn tijdelijk worden drooggelegd. Volgens Rijkswaterstaat gaat dat zo'n zes maanden duren.

Rijkswaterstaat stond onder zware druk om snel met een tijdelijke oplossing te komen. Daarbij is ook gekeken naar een mobiele dijk, een pontonafsluiting en een damwand voor de stuw. Uiteindelijk wordt de tijdelijke dam achter de stuw geplaatst zodat er voldoende ruimte overblijft voor de reparatie aan de stuw zelf.

Rijkswaterstaat heeft nog geen idee over de kosten van de hele operatie, inclusief de schade aan de stuw en de woonboten en de kosten die zijn gemaakt zijn om schepen te laten omvaren vanwege de stremming.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl