Medewerkers van Rijkswaterstaat inspecteren de schade aan de stuw onder de brug bij Grave ANP

Het ongeluk op de Maas waarbij een binnenvaartschip de stuw bij Grave ramde heeft tot onherstelbare schade geleid. Drie van de vijf beschadigde jukken moeten vervangen worden, de schade aan twee andere is herstelbaar, meldt Rijkswaterstaat. 

De stalen jukken houden het water tegen. Aan de onderkant van de jukken zit een betonconstructie, die deels onder water zit. Ook de betonnen schuiven zijn zwaarbeschadigd.      

Verbazingwekkende situatie

Rijkswaterstaat breekt zich het hoofd over een tijdelijke oplossing en spreekt van een unieke en verbazingwekkende situatie. De dienst denkt aan een tijdelijke waterkering voor de stuw, maar of dat goed kan werken is nog onzeker. 

Een van de problemen is dat door regenval het waterpeil in de Maas in korte tijd sterk kan stijgen.  

Schade

Na de relatief rustige week tussen kerst en nieuwjaar is de stremming van het scheepvaartverkeer een groot probleem aan het worden voor de binnenvaart. Een woordvoerder van het Bureau Voorlichting Binnenvaart schat de schade op zo'n 300.000 euro per dag doordat de schepen moeten omvaren. 

Die schade is exclusief de schade die bedrijven lijden doordat hun spullen later aankomen en hun voorraden niet op tijd aangevuld worden.

Grote schepen die van en naar Rotterdam varen moeten nu via Antwerpen en Hasselt. Kleinere schepen kunnen door Brabant varen. De stremming kost zo'n 14 tot 48 uur langer varen.

De schipper van de La Blanca in de stuurhut Mattijs van de Wiel

Ook de 135 meter lange La Blanca, onderweg van Rotterdam naar Born, heeft daarmee te maken. Normaal gesproken kan het schip twee maal per week over de Maas heen en weer reizen tussen Rotterdam en Born. "Nu moeten we van Rotterdam naar Antwerpen varen en daarna via het Albertkanaal dwars door België", vertelt schipper Leon de Wit. 

"Bij Maastricht komen we Nederland dan weer binnen en varen door naar Born. Daarmee zijn we zo'n 24 uur langer onderweg. We kunnen dus nu nog maar een keer, misschien 1,5 keer per week op en neer tussen Rotterdam en Born."

Verzekering

Het is niet duidelijk of de eigenaar van het Duitse schip dat de ravage heeft veroorzaakt verzekerd is, maar dat is volgens woordvoerder Martin Visser van EOC scheepsverzekeringen waarschijnlijk wel zo. De bevrachters eisen dat namelijk van schepen die hun producten vervoeren.

De totale schade loopt waarschijnlijk in de tientallen miljoenen, maar het bedrag dat wordt uitgekeerd is gelimiteerd door internationale verdragen. De schade aan de stuw staat boven aan de lijst van schade die wordt vergoed, maar of er daarna nog veel geld te verdelen is, is volgens EOC scheepsverzekeringen de vraag. Binnenschippers zouden dan aan het kortste eind trekken.

STER reclame