Inspecteurs van Rijkswaterstaat controleren het gebied bij het Maas-Waalkanaal ANP

Het Maas-Waalkanaal bij Nijmegen is waarschijnlijk eind van de week weer bevaarbaar. Rijkswaterstaat denkt dat er dan voldoende water vanuit de Maas is overgepompt. Twee pompen bij de sluis in Heumen zijn daar sinds gistermiddag mee bezig.

Het water in het Maas-Waalkanaal zakte donderdagavond snel toen een binnenvaartschip de stuw bij Grave deels vernielde. Een paar uur na de aanvaring werd de sluis bij Heumen gesloten, maar toen was het waterpeil al met ruim een meter gezakt.

Als het waterpeil in het Maas-Waalkanaal weer de gewenste hoogte heeft, kan de sluis aan de Waalkant van het kanaal, bij Weurt, weer worden gebruikt. Daarmee wordt het industriegebied rond Nijmegen voor de scheepvaart bereikbaar. Wel is er sprake van beperkte toegang. Waar normaal elk schip dat zich meldt meteen wordt geschut, gebeurt dat nu pas als er meerdere schepen door de sluis willen. Zo wordt te veel waterverlies voorkomen.

Kaartje van plek ongeluk

De problemen op de Maas zijn met het deels openen van het kanaal overigens nog niet opgelost. Door het gat in de stuw is het waterpeil drie meter gedaald, wat scheepvaart onmogelijk maakt.

Rijkswaterstaat bespreekt vanmiddag de resultaten van de laatste inspecties van de stuw bij Grave en komt in de loop van de dag naar buiten met mogelijke oplossingen. Ook moet dan duidelijk worden hoelang de stremming nog kan duren en of er noodmaatregelen komen om de scheepvaart naar het zuiden van het land weer te herstellen.

Hoe werken de stuwen en sluizen in de Maas?

STER reclame