ANP

Rijkswaterstaat kan nog niet zeggen wanneer er een tijdelijke oplossing komt voor de kapotte stuw bij Grave. Er zijn meerdere kansrijke opties voor een kortetermijnoplossing, maar die moeten eerst nog worden doorgerekend, zei Rijkswaterstaat op een persconferentie. 

Er zijn stalen jukken en andere materialen besteld om de stuw te repareren. De jukken kunnen samen met betonnen platen het water tegenhouden. Wanneer de definitieve oplossing er is, is volgens Rijkswaterstaat ook nog niet te zeggen. De stuw bij Grave stamt uit 1928, en dat maakt het nog moeilijker om jukken te laten maken. 

Door de kapotte stuw zijn grote problemen ontstaan. Zo zijn woonboten op het droge komen te liggen en moeten grote binnenvaartschepen omvaren. Ook voor de natuur is er schade; zo dreigen populieren (zogenoemde bakenbomen) langs de oever om te vallen. 

Volgens Rijkswaterstaat is het niet te zeggen wanneer de berekeningen voor een tijdelijke oplossing zijn afgerond. Daarna is het de vraag hoelang het duurt om alle materialen in Grave te krijgen en die te installeren. Op de persconferentie durfde Rijkswaterstaat zelfs niet te zeggen of het een kwestie wordt van dagen, weken of maanden. 

De dienst berekent onder meer een oplossing waarbij een volledige mobiele damwand voor de stuw wordt geïnstalleerd. Zo'n damwand moet bij hoogwater binnen 48 uur uit het water gehaald kunnen worden. Dat maakt het bedenken van een tijdelijke oplossing het moeilijkst, zegt Rijkswaterstaat. 

Vooral stroomopwaarts bij Sambeek zijn de problemen groot. Bekijk hieronder een uitleg waardoor juist daar het waterpeil nu zo laag is. 

Hoe werken de stuwen en sluizen in de Maas?

Bedrijven en de binnenvaart lijden grote schade als gevolg van de kapotte stuw. Volgens het Bureau Voorlichting Binnenvaart kost het omvaren de binnenvaartschepen per dag alleen al zo'n 300.000 euro aan brandstof. Voor bedrijven loopt de schade ook in de tonnen. 

Rijkswaterstaat zegt dat er dag en nacht wordt gewerkt aan een oplossing. Maar hoelang bedrijven dus nog schade blijven oplopen, blijft onduidelijk. 

STER reclame