ANP

De kabinetsmaatregelen van deze Prinsjesdag leveren een klein plusje op voor de meeste huishoudens.

Het gemiddelde Nederlandse huishouden gaat er volgend jaar 1 procent in koopkracht op vooruit. Maar voor sommige groepen is de koopkrachtstijging minimaal, blijkt uit de Miljoenennota. En van 1 op de 10 huishoudens daalt de koopkracht.  

De koopkracht van een alleenstaande met een bijstandsuitkering stijgt bijvoorbeeld maar met 0,1 procent. 

Van andere groepen stijgt de koopkracht juist meer dan gemiddeld. Zo krijgt een alleenstaande werkende ouder met een minimumloon van 1537 euro bruto per maand er 1,3 procent bij. 

90 procent erop vooruit

Volgens het kabinet stijgt de koopkracht van het overgrote deel van de bevolking, 90 procent van alle mensen.

Van de werkenden gaat 95 procent erop vooruit, van de uitkeringsontvangers ook 95 procent. 5 procent van de werkenden en uitkeringsontvangers gaat erop achteruit.

Veel mensen merken nog niet dat het beter gaat

Van de gepensioneerden gaat 78 procent erop vooruit, 22 procent levert koopkracht in. Het gaat dan vooral om ouderen met een hoger inkomen en behoorlijk wat vermogen.   

Bekijk de koopkrachtontwikkeling van de verschillende groepen hieronder. 

Het Nibud heeft ook nog voor 100 voorbeeldgezinnen berekend wat er met hun koopkracht gebeurt. Check hier met onze tool hoe het met jouw koopkracht zit. 

NOS

Ook het Centraal Planbureau (CPB) heeft de koopkrachtontwikkeling berekend. Het CPB doet dat met bredere groepen van huishoudens dan de Miljoenennota, waardoor de koopkrachtstijging ook minder varieert.

Van de CPB-groepen stijgt de koopkracht van huishoudens met kinderen het hardst, met 1,3 procent. De koopkracht van stellen met één kostwinner stijgt het minst, met 0,6 procent.

Daarbij gaat het om de meest typische koopkrachtontwikkeling van zo'n groep, de zogeheten mediaan. Voor individuele huishoudens kan de koopkrachtontwikkeling dus ook hoger of lager uitpakken. 

En onze uiteindelijke koopkrachtontwikkeling kan volgend jaar afwijken van de verwachting. Voor 2016 werd eerder een gemiddelde koopkrachtstijging van 1,4 procent verwacht, dat werd het dubbele: 2,8 procent. Dat kwam onder meer door de lage inflatie. 

Bekijk de koopkrachtverwachting van het CPB hieronder. 

NOS

STER reclame