Veel om trots op te zijn, zorgen om wereldwijde ontwikkelingen begrijpelijk

Het gaat goed met Nederland. Tegelijkertijd zijn onrust en onbehagen kenmerken van deze tijd, zei koning Willem-Alexander in de Troonrede.

Hij zei dat we sterker zijn gaan hechten aan het vertrouwde, in een tijd van veel internationale onzekerheden. Hij noemde onder meer de internationale dreiging van terrorisme, het vluchtelingenvraagstuk en de brexit, die ook in Nederland banen zal gaan kosten. 

Vaste grond 

Verder had de Troonrede een optimistische toon. De koning zei dat ons land er economisch beduidend beter voor staat dan bij het aantreden van het kabinet-Rutte II. "We hebben weer vaste grond onder de voeten gekregen." Hij sprak over bestendige vooruitgang. 

Volgens de Troonrede is Nederland na een aantal moeilijke jaren, ondanks bedreigingen van buitenaf, weer sterk in een instabiele wereld. 

Troonrede: economische herstel in tijden van onrust

De koning wees erop dat veel wijken en gemeenten zich hebben ingezet om de vluchtelingenstroom in goede banen te leiden. Dat past bij het Nederlandse karakter, zei hij.

Hij zei dat de zorgen van mensen ook voorstelbaar zijn. Ieder die in ons land wil wonen, moet zich houden aan grondwettelijke normen over geslacht, ras, geloof en seksuele geaardheid. "Tegen intimidatie en geweld wordt hard opgetreden." 

Troonrede: in ons land is lang gestreden voor democratische waarden

Miljoenennota

Het was de vierde keer dat koning Willem-Alexander de Troonrede uitsprak. Hij nam in 2013 het stokje over van zijn moeder. 

Rond 15.00 uur presenteert minister Dijsselbloem de Miljoenennota. De hoofdpunten zijn al bekend

STER reclame