Yuri van Gelder in de rechtszaal, vrijdag ANP

Het besluit van NOC*NSF om Yuri van Gelder uit Rio weg te sturen was rechtmatig en de sportkoepel heeft daarbij zorgvuldig gehandeld. Dat staat in de toelichting van de kortgedingrechter op zijn uitspraak van vrijdag. In de uitgebreide toelichting wordt de schuld van de kwestie geheel bij Van Gelder gelegd.

De turner heeft zich door een nacht doorzakken, alcoholgebruik, het negeren van afspraken met zijn coach en het missen van een training beslist niet gedragen als topsporter, zegt de rechter.

Op zich was het niet aan de rechter om te bepalen of er strafmaatregelen nodig waren. Hij kan alleen achteraf beoordelen of NOC*NSF "in de gegeven omstandigheden in redelijkheid tot de genomen maatregel heeft kunnen komen".

'Die paar biertjes waren het niet alleen'

Voor die beoordeling heeft de rechter zich gebaseerd op verklaringen van betrokkenen en getuigen over het nachtelijk wegblijven van Van Gelder uit het olympisch dorp en op een training de dag erop. "Het lijdt weinig twijfel dat Van Gelder ervan op de hoogte had kunnen en behoren te zijn dat er op zondagochtend om 9.30 uur een training was en dat hij daar werd verwacht. De coach heeft hem dat de avond tevoren speciaal in niet mis te verstane bewoordingen geappt", schrijft de rechter.

Rigide schema

Dat Van Gelder niet verscheen, noemt de rechter een tamelijk ernstige tekortkoming. "Het gaat hier om topsport. Om daarin werkelijk een topprestatie te kunnen leveren, moeten topsporters zich nu eenmaal ten zeerste gedisciplineerd houden aan een tamelijk rigide en nauwkeurig vastgesteld schema van trainingen, voeding, slaap en leefwijze". In plaats daarvan lag de topturner "in zijn bed klaarblijkelijk een roes uit te slapen".

De rechter erkent overigens dat het wegsturen van Van Gelder voor de sporter een persoonlijk drama was. "Na jarenlange voorbereiding is hem de mogelijkheid op een olympische finale ontnomen, terwijl dat waarschijnlijk zijn laatste kans daarop was. Iedereen, inclusief NOC*NSF, had hem in die finale willen zien uitkomen." De sportkoepel krijgt overigens wel het dringende advies om duidelijker gedragsregels voor sporters op te stellen.

Vertrouwensbreuk

Maar de hoofdconclusie van de rechter is dat hij het begrijpelijk acht dat NOC*NSF niet op deze manier met Van Gelder naar de finale wilde. Namens Van Gelder is nog wel bepleit dat vanwege de vertrouwensbreuk de coach dan maar moest vertrekken, "maar dat miskent dat het tenslotte Van Gelder is geweest die door zijn gedrag de vertrouwensbreuk heeft bewerkstelligd en niet omgekeerd".

De advocaat van Van Gelder heeft geen behoefte meer aan een reactie. Vrijdag werd al meteen duidelijk dat de sporter niet tegen de uitspraak in beroep gaat. "We leggen ons neer bij de uitspraak. Helaas zit binnen het contractrecht nu eenmaal weinig ruimte. NOC*NSF heeft voor zichzelf het recht gecreëerd om deze maatregel te mogen nemen. En dat heeft de rechter bevestigd", is het enige wat advocaat Hellingman kwijt wil. 

STER reclame