ANP

Rustig op vakantie of toch nog blokken voor een her? Voor honderdduizenden middelbare scholieren was het een erg spannende dag. Zij kregen te horen of zij geslaagd zijn of niet. 

Hoeveel leerlingen er precies geslaagd zijn is nog niet bekend. Dat wordt waarschijnlijk pas in september duidelijk, als scholen de cijfers van de schoolexamens hebben doorgegeven. 

Vorig jaar slaagde 92,6 procent van de examenkandidaten. De laatste jaren doen havo-leerlingen het in verhouding het slechtst. Daar zakken de meeste leerlingen. Bij vmbo slagen relatief gezien de meeste examenkandidaten.

Dit jaar worden er voor het eerst cum laude-diploma's uitgereikt. Leerlingen die gemiddeld een 8 of hoger hebben, zonder onvoldoendes, krijgen een speciale vermelding op hun diploma. 

Waarschijnlijk krijgen ongeveer 2500 scholieren zo'n diploma. Een van hen is Ruud van Mierlo. Hij had drie negens en vijf achten op zijn eindlijst. Staatssecretaris Dekker ging vanochtend bij hem langs om hem te feliciteren.

"Ik vind het erg makkelijk", zegt een blije Ruud. Hij gaat na de zomer terug naar school, nu om zijn havo-diploma te halen. Of dat ook cum laude gaat lukken, weet hij nog niet. "Maar ik ga wel mijn best doen", lacht Ruud.

Deze scholieren kregen vandaag het verlossende woord

Het College voor toetsen en examens (CvTE) pleitte er vanochtend voor om twee keer per jaar een examenperiode te houden, in plaats van de huidige één keer per jaar. Op die manier kunnen leerlingen eerst de vakken afronden waar ze goed in zijn, zodat ze zich daarna goed kunnen richten op de moeilijkere vakken.

Staatssecretaris Dekker heeft daar zijn twijfels over. Hij zegt dat daar al eerder mee is geëxperimenteerd, maar dat het veel tijd kostte en weinig opleverde.

Maar hoe de examens in de toekomst worden gehouden, zal voor de meeste kandidaten van dit jaar een zorg zijn. Het is nu hoog tijd voor examenfeesten en vakanties. Na de zomer breekt voor veel van hen een nieuwe fase aan: het studentenleven.

STER reclame