ANP

Minister Van der Steur vindt dat hij bepaalde dingen beter had moeten doen. Hij had bijvoorbeeld pro-actiever moeten optreden in de zaak-Bakraoui en beter moeten monitoren, zei hij in een debat in de Tweede Kamer over de aanslagen in Brussel. "Ik zal mijn aanpak zichtbaar veranderen." 

Van der Steur lag zwaar onder vuur. Hij was nauwelijks begonnen aan zijn beantwoording van de vragen die vanmorgen zijn gesteld of de oppositie vroeg hem of hij wel geschikt is om minister van Veiligheid en Justitie te blijven. 

PVV-leider Wilders noemde Van der Steur "aangeschoten wild". Hij vindt het een slechte zaak dat een minister die verantwoordelijk is voor terrorismebestrijding "steeds achter de feiten aanholt". 

Van der Steur herhaalde een paar keer dat hij het als zijn taak ziet "om te zorgen dat alle medewerkers die dag en nacht werken voor onze veiligheid, hun werk kunnen doen". Hij vindt dat hij moet zorgen dat zij de vaardigheden en de middelen hebben. "Dat is mijn taak en daar ga ik ook mee door."

Te weinig urgentie 

Toen de minister begon op te noemen welke maatregelen hij gaat nemen naar aanleiding van "deze casus" zei D66-leider Pechtold dat het debat wat hem betreft de verkeerde kant opgaat. Hij vindt dat de minister te weinig urgentie uitstraalt door te praten over wat hij in de toekomst wil verbeteren in plaats van over zijn eigen functioneren. 

Van der Steur gaf toe dat het altijd beter en alerter kan, waarop Buma (CDA) constateerde dat de minister voor terrorismebestrijding "dus" het afgelopen jaar kennelijk niet alert en proactief was geweest. 

ChristenUnie-leider Segers zei het pijnlijk te vinden dat een terreurdebat inmiddels een Van der Steur-debat is geworden. "En dan zegt hij dat hij in het vervolg gaat monitoren, er bovenop zit en dat het beter kan. Dat zijn gemeenplaatsen."

Lessen trekken

Van der Steur zei dat hij sommige dingen beter had moeten doen, bijvoorbeeld wat betreft zijn contacten met Turkije over jihadgangers die vanuit Syrië naar Nederland willen reizen. Er is een ambtelijke werkgroep in oprichting die dat moet realiseren, maar die groep is een paar jaar na de aankondiging nog niet aan het werk. "Wat dat betreft moeten er lessen worden getrokken, ook door mij persoonlijk." 

Klaver (GroenLinks) vroeg tot drie keer toe of de minister wilde toegeven dat hij fouten heeft gemaakt, maar Van der Steur zei nogmaals dat er dingen beter hadden gemoeten, maar dat voor zover er fouten zijn gemaakt, die direct hersteld zijn. Zo heeft hij "nog diezelfde nacht" duidelijk gemaakt dat hij informatie kreeg van de NYPD en niet van FBI

Bakraoui 

Toen het ging over de opsporing van de terrorist Bakraoui, die zich in Brussel heeft opgeblazen, riep Van der Steur opnieuw de woede van de oppositie over zich af. Hij bleef erbij dat Nederland niet meer had kunnen doen dan er gedaan is. 

Pechtold zei het ongelooflijk te vinden dat Nederland niet via pingegevens of camerabeelden heeft geprobeerd meer over de handel en wandel van Bakraoui te weten te komen, nadat die op 14 juli 2015 op Schiphol was geland. Na die datum zijn er nog een paar keer signalen binnengekomen dat zij zich bezighielden met terroristische activiteiten. 

Volgens Van der Steur heeft België daar niet om gevraagd en kan Nederland niet op eigen houtje handelen. Veel Kamerleden van de oppositie vonden dat te formalistisch en vroegen waarom de minister niet zelf actie heeft ondernomen en bijvoorbeeld even naar België heeft gebeld. "Ik vind dit bijna niet acceptabel", zei Klaver. 

Premier Rutte zei dat hij Van der Steur een goede minister vindt op een loodzware post. Hij vond dat hij inmiddels serieus heeft teruggekeken op zijn functioneren. "En dat spreekt mij aan."

STER reclame