ANP

De gemeente Haaksbergen had nooit een vergunning mogen geven voor het monstertruckevenement waarbij drie mensen om het leven kwamen. Volgens de rechtbank in Almelo heeft de gemeente geen moment onderzocht wat de risico's waren.

De monstertruck reed op 28 september vorig jaar het publiek in. Daarbij kwamen drie toeschouwers om het leven en raakten 28 mensen gewond.

De organisator, de Stichting Sterevenementen, had niet vooraf bekendgemaakt wat de stunt met de monstertruck precies zou inhouden. Haaksbergen heeft er geen moment aan gedacht om daarover vragen te stellen, concludeert de rechter

"De rechtbank oordeelt dat niet slechts sprake is geweest van een te beperkte of onzorgvuldige beoordeling van het evenement, maar dat voorafgaand aan de verlening van de evenementenvergunning helemaal geen risico-inschatting ten aanzien van de stunt met de monstertruck heeft plaatsgevonden."

Naar aanleiding van de uitspraak stellen 25 slachtoffers de gemeente Haaksbergen aansprakelijk. De gemeente wil pas volgende week reageren. Waarnemend burgemeester Kok zegt dat er tijd nodig is om het vonnis goed te bestuderen.

Behandeling

Tijdens de behandeling van de zaak zei de gemeente Haaksbergen dat er geen aanwijzingen waren dat er vanwege de risico's extra veiligheidsmaatregelen nodig waren. De gemeente verleende een vergunning omdat er eerder zo'n evenement was geweest. Maar daar deed geen monstertruck aan mee.

Het Openbaar Ministerie besloot in juni tot vervolging van Mario D. en de Stichting Sterevenementen voor dood door schuld en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. 

Tijdens de stunt waren volgens justitie onvoldoende veiligheidsmaatregelen genomen. Verder handelde de chauffeur niet adequaat toen het misging en reed hij te hard, zegt het OM.

Onderzoeksraad

Er was veel mis met de vergunningverlening, luidde een van de conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) eerder dit jaar. Zowel de gemeente Haaksbergen als de organisator van het evenement heeft de gevaren die de demonstratie met een monstertruck met zich meebracht niet onderkend, vindt de OVV.  

"Door het braderie-achtige karakter van het evenement en het feit dat dit evenement al jaren plaatsvond, hadden alle betrokkenen onvoldoende oog voor de veiligheidsrisico’s."

Verscherpte procedures

Naar aanleiding van het rapport besloot de gemeente Haaksbergen de procedures voor het verlenen van vergunningen aan te scherpen.

"We leren hiervan dat de burgemeester er beter op moet toezien dat ambtenaren hun werk goed doen", zei een woordvoerder. Ook moeten volgens Haaksbergen organisaties voldoende informatie geven.

Organisator Stichting Sterevenementen zei naar aanleiding van de conclusies van de onderzoeksraad dat het stuntevenement "met de beste intenties" was georganiseerd.

STER reclame