ANP
NOS Nieuws

Tot 2018 geen schaliegaswinning

Het kabinet heeft besloten dat er tot en met 2017 in Nederland niet naar schaliegas wordt geboord. En de komende vijf jaar wordt er ook geen schaliegas voor commerciële exploitatie opgespoord. Vergunningen die al waren verleend voor het opsporen worden niet verlengd.

We willen een goede afweging maken van de alternatieven

Minister Kamp

Aan het eind van dit jaar besluit het kabinet of schaliegaswinning in de verre toekomst in Nederland toch een optie blijft. Minister Kamp van Economische Zaken: "Schaliegas heeft voor- en nadelen. We willen een goede afweging maken van de alternatieven, zoals bijvoorbeeld windmolens, biomassa, gas uit Rusland en schone kolen."

Dichtbevolkt land

Ook de maatschappelijke onrust en mogelijke gevaren voor de bodem en het grondwater spelen daarbij een rol. "Dit is een dichtbevolkt land. Je moet al die nadelen tegen de mogelijke voordelen in beeld brengen."

Zijn er toch voordelen dan zal de overheid zelf de opsporing en de proefboringen gaan doen, en niet de gasbedrijven."Dan ligt het voor de hand om een wetenschappelijk onderzoek te starten samen met Duitsland en het Verenigd Koninkrijk naar de mogelijkheden", zegt Kamp.

Daarna komt op zijn vroegst in 2020 het winnen pas weer aan de orde.

Geen nieuwe stappen

Eerder was al duidelijk dat de PvdA tegen elke vorm van schaliegaswinning is. PvdA-leider Samsom diende in december vorig jaar in een debat met premier Rutte over het klimaatbeleid een motie in, die het kabinet oproept geen nieuwe stappen te ondernemen op het gebied van schaliegaswinning. Dit tot grote verrassing van coalitiepartner VVD.

In juni bleek op het jaarcongres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) dat ook bijna driekwart van de gemeenten tegen proefboringen naar schaliegas is.

Mogelijk eerst wetenschappelijke proefboringen schaliegas

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl