Schaliegaswinning in het Noord-Engelse Blackpool
NOS Nieuws

Kamer stemt over schaliegasmotie PvdA

Schaliegas staat sinds vorige week weer op de politieke agenda. Het begon ermee dat PvdA-leider Samsom vorige week woensdag op de radio zei dat het "volstrekt onnodig is om in dit dichtbevolkte land" naar schaliegas te boren.

Hij verklaarde dat er in Nederland genoeg gas is gevonden voor de komende veertig, vijftig jaar en dat we na die overgangsperiode "echt duurzame energiebronnen" moeten gaan gebruiken.

Tot dan toe stond hij op het standpunt dat zijn partij akkoord zou kunnen gaan met schaliegaswinning, als uit onderzoek blijkt dat het op een schone en veilige manier kan. Het kabinet, waar de PvdA deel van uitmaakt, laat momenteel op verzoek van de Kamer zo'n onderzoek doen.

Moratorium

's Avonds, in een Kamerdebat met minister Kamp, dienden de PvdA en GroenLinks een motie in, waarin staat de huidige stop op schaliegaswinning tot het einde van deze kabinetsperiode moet worden verlengd.

PvdA-leider Diederik Samsom

De Tweede Kamer stemt vanmiddag over deze motie. PvdA, GroenLinks, SP, PVV, ChristenUnie, Partij voor de Dieren zijn zeker voor. Het is nog niet zeker wat D66 doet. Als die partij ook instemt, is er een meerderheid.

Kamp en premier Rutte lieten vrijdag weten dat het niet ingewikkeld is om de motie uit te voeren. Het onderzoek is rond de zomer klaar. Het kabinet zal op basis daarvan in het najaar van 2015 een besluit nemen. En dan zit deze kabinetsperiode (die tot 2017 duurt) er al bijna op.

Maar, voegden zij daaraan toe, het kan wel zijn dat dit er in deze periode nog proefboringen worden gedaan. Want als er op den duur aan winning wordt gedaan, moet dat goed worden voorbereid.

Discussie

Over die proefboringen bestaat nog discussie. Volgens het kabinet gaat de motie alleen over gaswinning, maar de PvdA en GroenLinks hebben al laten weten dat zij het daar niet mee eens zijn.

GroenLinks-fractieleider Van Ojik zei vrijdag dat het kabinet kan weten dat de tekst ook over proefboringen gaat, omdat dit in het debat in de Kamer expliciet aan de orde is geweest. "Wat Kamp nu zegt, dat kan dus niet. Als de motie wordt aangenomen, dan ga ik ervan uit dat hij op zijn schreden terug zal keren."

Tot nu toe ziet de minister geen reden om zijn werkwijze aan te passen. "Het zou kunnen zijn dat we tot dezelfde conclusie komen als de PvdA en dan is er geen probleem", zei hij.

"Het zou ook kunnen zijn dat het kabinet tot een andere conclusie komt en dan moeten we daar met de Kamer, inclusief de Partij van de Arbeid, over praten."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl