ANP
NOS Nieuws

Meeste gemeenten tegen schaliegas

Bijna driekwart van de gemeenten is tegen proefboringen naar schaliegas. Op het jaarcongres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten werd een motie aangenomen waarin het VNG-bestuur wordt opgeroepen zich tegen boringen naar schaliegas uit te spreken.

De motie werd ingediend door de gemeenten Boxtel en Noordoostpolder. 72 procent van alle gemeenten stemde voor de motie.

"Vanaf nu is de VNG schaliegasvrij en dat bepaalt de inhoud van het overleg met het Rijk", zegt burgemeester Aucke van der Werff van Noordoostpolder. "Hiermee wordt meer dan duidelijk dat we geen schaliegaswinning willen in Nederland."

Volgens wethouder Peter van de Wiel uit Boxtel blijkt nu dat er geen draagvlak is voor schaliegaswinning. Hij hoopt dat het kabinet daar rekening mee houdt als het een beslissing neemt over de winning van schaliegas.

Het VNG-bestuur had aanvankelijk afgeraden om te stemmen over de motie, omdat het bestuur nog in gesprek is met het kabinet over het hele energiebeleid in Nederland. Volgens burgemeester Van der Werff wilde het bestuur in die gesprekken niet op voorhand al zeggen dat schaliegas onbespreekbaar is. Tijdens het congres stelden ze die mening bij, zegt Van der Werff.

Omstreden

Schaliegas zit diep in de bodem opgesloten in kleisteenlagen. De winning ervan is omstreden, omdat er schade aan het milieu kan ontstaan.

Onder meer waterleidingbedrijf Vitens waarschuwde dat bij boringen naar schaliegas de Nederlandse drinkwatervoorraden onherstelbaar vervuild kunnen raken.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl