Stille excuses Van Rijn voor pgb-problemen

Staatssecretaris Van Rijn heeft zijn excuses aangeboden voor de problemen met de persoonsgebonden budgetten, de pgb's. "Natuurlijk zijn excuses aan de budgethouders over de ontstane onrust op zijn plaats", zei hij in de Tweede Kamer. Het CDA en GroenLinks hadden om excuses gevraagd; PVV, en 50Plus sloten zich daarbij aan. 

Bijna de hele Tweede Kamer vindt dat de problemen met persoonsgebonden budgetten snel moeten worden opgelost. Sinds 1 januari krijgen pgb-houders hun geld niet meer direct op een rekening maar via de Sociale Verzekeringsbank. Die keert pas uit als gemeente en zorgkantoren de regeling hebben goedgekeurd. Veel zorgverleners hebben nu niets ontvangen, duizenden zorgwerkers ontvingen nog geen salaris.

Communicatie

Staatssecretaris Van Rijn meldt dat er bij de Sociale Verzekeringsbank heel hard gewerkt wordt om de achterstand in te halen. Dat moet binnen 10 dagen gebeurd zijn. Declaraties die nu worden ingediend moeten binnen 5 à 10 dagen overgemaakt zijn, zegt de staatssecretaris. 

VVD en PvdA hebben in een motie om maatregelen gevraagd voor de verbetering van de communicatie naar budgethouders. Staatssecretaris Van Rijn zei in het debat dat hij daarover al afspraken heeft gemaakt met de belangenverenigingen. Zo wil hij de voorlichting aan pgb-houders en zorgverleners begrijpelijker maken.

Evaluatie

Kamer en staatssecretaris debatteren op dit moment over een oplossing voor de problemen. Sommige fracties vinden dat er voorschotten moeten komen om mensen uit de problemen te helpen.

Van Rijn zegde de Kamer toe dat er een evaluatie komt van het pgb-systeem, maar wilde nog niet zeggen wanneer die plaatsvindt. Hij vindt het een prima zaak dat de Nationale ombudsman een onderzoek gaat doen naar de problemen bij de Sociale Verzekeringsbank. "Dat stel ik op prijs. Als dat nodig is, zullen we er lessen uit trekken."

STER reclame