NOS Nieuws

CO2 straks via deze pijpleiding opgeslagen op zee

In Rotterdam zijn de werkzaamheden begonnen voor het zogenoemde Porthos-project, waarbij CO2 van onder andere raffinaderijen wordt opgeslagen in een leeg gasveld 20 kilometer uit de kust.