NOS Nieuws

Ook de schipper van de Secunda heeft last van het lage water

De binnenvaart heeft last van de lage waterstand in de rivieren: langere wachttijd bij de sluizen en minder vracht laden, omdat de schepen anders vastlopen.