NOS Nieuws

Lage waterstand in grote rivieren door droogte, passeerverbod op de IJssel

Met het oog op de ongebruikelijk lage waterstand in de Rijn, de Maas en de IJssel neemt Rijkswaterstaat maatregelen voor de scheepvaart. Zo is er voor delen van de IJssel een passeerverbod ingesteld. Op die plekken is de vaargeul zo smal geworden, dat er nog maar één schip tegelijkertijd doorheen mag.

Verder wordt er bij sluizen minder vaak geschut. Dat is het proces waarbij een schip in een sluis naar een ander waterniveau wordt verplaatst. Door dit spaarzamer te doen, wordt het water bij de sluizen langer vastgehouden en wordt voorkomen dat het waterpeil te laag wordt.

Langere wachttijden

Rijkswaterstaat houdt de waterstanden bij, en besluit op basis van die informatie welke maatregelen nodig zijn. Zo kan er bijvoorbeeld een inhaal- en ontmoetingsverbod voor schippers worden ingesteld als het te druk wordt op de vaarwegen. Want nu rivieren ondieper zijn en de vaargeul smaller is, kunnen schepen minder lading meenemen. Hierdoor zijn er meer schepen nodig om dezelfde hoeveelheid lading te transporteren, waardoor de drukte op de vaarwegen toeneemt.

De maatregelen kunnen ertoe leiden dat schippers langer moeten wachten voordat ze door een vaarweg heen kunnen. "Die langere wachttijd is vervelend voor de schipper, maar zorgt wel dat de vaarweg langer bevaarbaar blijft", aldus Rijkswaterstaat.

Ook schipper Van Mullem kan minder lading meenemen vanwege het lage water, vertelt hij in deze video:

Ook de schipper van de Secunda heeft last van het lage water

Nederland en andere delen van Europa hebben deze zomer te maken met langdurige droogte.

De droogte dwong Nederland er eerder al toe de zoetwaterkraan open te draaien, en begin vorige week werd besloten een extra gemaal open te zetten, zodat een grote hoeveelheid water de Rijn ingepompt kon worden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl