Archieffoto van Prinses Irenesluis
NOS Nieuws

De zoetwaterkraan gaat verder open voor West-Nederland

Rijkswaterstaat en de waterschappen nemen extra maatregelen om meer zoet water naar het westen van Nederland te brengen. Dat is nodig om verzilting (het zouter worden van de bodem) van het gebied tegen te gaan. De maatregelen gaan maandag in.

Het is alweer weken droog en het ziet er niet naar uit dat dat snel verandert. Ook in het stroomgebied van de Rijn meer stroomopwaarts regent het voorlopig niet of nauwelijks. Dat betekent lage waterstanden in de rivieren.

Normaal gesproken krijgt het westen van Nederland voldoende zoet water via de Hollandse IJssel. Als de afvoer van de Rijn onder de 1100 kubieke meter per seconde komt, kan door gebrek aan tegendruk zilt water vanuit de Noordzee verder het land instromen, soms tot aan Gouda. Dit is het punt waar zoet water normaal gesproken met zo'n 25 kubieke meter per seconde wordt ingelaten.

Alternatieve routes

In tijden van extreme droogte raakt dit innamepunt verzilt door de lage rivierwaterafvoer. Het verzilte water is onder meer schadelijk voor de natuur en teelt van bollen, bomen, fruit en groente.

Daarom wordt via alternatieve aanvoerroutes zoet water vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek naar West-Nederland gevoerd. Rijkswaterstaat zet vanaf maandag de Prinses Irenesluizen bij Wijk bij Duurstede verder open. Het sluizencomplex in het Amsterdam-Rijnkanaal werkt als de zoetwaterkraan voor West-Nederland. Rijkswaterstaat reguleert door de 'kraan' meer open of dicht te draaien de aanvoer van zoet water voor West-Nederland. Het zoete water duwt het verzilte water als het ware terug.

Gemaal De Aanvoerder

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (Utrecht en omgeving) zet maandagochtend het gemaal De Aanvoerder bij De Meern aan, waardoor extra water de Leidsche Rijn in wordt gepompt. Het waterpeil stijgt dan 30 tot 60 centimeter. Het is pas de vierde keer in de geschiedenis dat deze maatregel genomen wordt. Eerder gebeurde dit in 2003, 2011 en voor het laatst in 2018.

Verder geldt vanaf maandag een vaarverbod voor de pleziervaart op de Leidsche Rijn, tussen Utrecht en Harmelen. Schepen kunnen omvaren via Nieuwegein en Montfoort om bij Woerden weer op de Oude Rijn te komen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl