Massaal protest in Georgië voor aansluiting bij EU

De deelnemers vinden dat de regering gebruik moet maken van het momentum om ook voor Georgië een kandidaat-lidmaatschap van de EU te verkrijgen.