'Mensen zijn vergeten dat Nederland een delta is'

In Friesland wordt al gekeken naar oplossingen voor het geval dat het waterpeil in de Waddenzee zo hoog wordt dat er geen water meer kan worden afgevoerd naar zee.