Online onderwijs: veel studenten vrezen studievertraging

Honderden mbo'ers verwachten studievertraging op te lopen door de coronacrisis. Dat blijkt uit een onderzoek onder meer dan 1000 mbo-studenten door JOB, de belangenvereniging van mbo-studenten. Net zoals op het hbo en wo vindt maar zo'n 30 procent van het onderwijs op het mbo fysiek plaats.

Studievertraging is niet het enige probleem waar studenten tegenaan lopen. Ook de kwaliteit van online onderwijs bevalt niet iedereen. Ruim 55.000 studenten tekenden daarom een petitie voor korting op het collegegeld. "We missen de interactie met docenten heel erg", zegt Sema Keskin, die de petitie startte. "Daarnaast kunnen we niet of minder gebruik maken van studieruimtes. Ik hoop dat er op z'n minst financiële compensatie komt."

Studenten vertellen aan NOS op 3 hoe ze deze maanden hebben ervaren, en waarom sommigen door online onderwijs zelfs overwegen om te stoppen met hun studie:

Krijg jij je collegegeld terug door corona?

Studenten lopen aan tegen motivatie- en concentratieproblemen, maar vooral het gebrek aan interactie met zowel studenten als docenten valt veel mensen zwaar. Een reden waarom onderwijsminister Van Engelshoven regelmatig - online uiteraard - spreekt met studenten. "Het is iedere keer weer leerzaam om het even niet op papier te zien, maar van studenten zelf te horen."

Die gesprekken leidden overigens niet tot een belofte tot compensatie voor de kwaliteit. "Ik ben niet voornemens het collegegeld te verlagen, dat is niet in het belang van studenten." Volgens de minister is online onderwijs eerder duurder dan goedkoper, en hebben instellingen dat collegegeld nu hard nodig.

Studenten die vorig studiejaar vertraging opliepen door corona, krijgen al compensatie. Dat is wel iets waar de minister ook aan denkt voor dit studiejaar. "Als we aan het einde van dit studiejaar weer mensen hebben die door corona later afstuderen, moeten we bereid zijn hetzelfde te doen."

Van Engelshoven in gesprek met studenten

De studenten hebben wel een punt als het gaat over de kwaliteit, zegt emeritus-hoogleraar onderwijspsychologie Paul Kirschner, die tientallen afstandscursussen voor de Open Universiteit hielp ontwikkelen. "Goed afstandsonderwijs is te vergelijken met een operatiekamer in een academisch ziekenhuis, alles is goed voorbereid en staat klaar. Het online onderwijs is denk ik vaak noodonderwijs, een soort ziekenhuis in oorlogsgebied."

Over het onderwijs in deze coronaperiode zijn nog amper gegevens. Wel vergeleek de Vrije Universiteit Amsterdam resultaten en ervaringen van studenten tijdens de eerste golf met de jaren daarvoor. "Opvallend is dat de motivatie en tevredenheid van studenten afnam, maar de prestaties beter werden", zegt Melanie Ehren, hoogleraar-directeur onderzoeksinstituut Learn!. "De rijkheid aan vormen die we nu aanbieden, zorgt er misschien wel voor dat we beter aansluiten bij verschillende leerstijlen. Het is wel zo dat die piek in prestaties nu weer afvlakt, het is toch lastig vol te houden."

"Docenten doen hun best en daarvoor neem ik mijn pet af", zegt Kirschner. "Maar de meesten hebben dit nooit eerder gedaan. En dat geldt ook voor de studenten, die hebben hier niet voor gekozen en zijn hier niet aan gewend." Toch denkt Ehren dat een vorm van 'hybride onderwijs' in de toekomst goed zou zijn. "Een deel van het onderwijs, met name de hoorcolleges, zouden we online meer met kennisclips kunnen doen. Dan kunnen de fysieke colleges meer om interactie draaien."

Deel artikel: