NOS Op 3
ANP

We zijn met z'n allen al op zoek naar 800 loodgieters, halen lassers uit het buitenland, zien een stukadoors-tekort aankomen en vandaag werd ook nog eens bekend dat er te weinig schilders zijn. Werk zat dus in de bouw, maar bouwvakkers blijven weg.

Uit een analyse van de arbeidsmarkt blijkt dat van álle beroepsgroepen de kans op werk in de bouw of techniek enorm groot is. Dus zit je thuis, heb je twee rechterhanden en wil je aan de bak: kies hier maar een beroep of opleiding uit.

Het probleem nu is dat de scholieren de weg naar de bouwvakken niet weten te vinden. Marc van der Meer, hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt: "Als je alleen maar hoort en leest dat bouwbedrijven omvallen, denk je wel twee keer na om een bouwvak te leren."

Dit jaar zijn er zo'n 65.000 mbo-studenten met een opleiding in de techniek en bouw. Vijf jaar geleden was dat aantal nog 11 procent hoger. Logisch, omdat op dat moment de crisis ook de bouw hard raakte en veel bedrijven failliet gingen.

ANP

Minder nieuwe aanwas dus. Dat komt vooral door de combinatie ontmoediging en weinig leerplekken. Het aantal bbl-scholieren (vier dagen werken, één dag school) is de afgelopen vijf jaar met 35 procent afgenomen: van 40.000 tot ongeveer 26.000. 

Maar het was niet alleen de crisis, zegt Van der Meer. "Je kunt mij niet vertellen dat die 158.000 jongeren geen baan in de bouw willen." Hij zegt dat jongeren de weg naar de bouw ook niet meer weten te vinden. 

Van der Meer: "Voor de crisis hadden bouwbedrijven vaak samenwerkingsverbanden om jongeren op te leiden. Maar die zijn de afgelopen jaren allemaal gesneuveld."

Meer personeel hadden de bedrijven niet nodig, eerder minder. Daarom werd bijvoorbeeld Fundeon, een organisatie die bouwbanen aan de man bracht en voorlichting gaf, wegbezuinigd. Zo kwamen jongeren steeds minder in aanraking met de bouwvakken. "Dat probleem komt nu tot uiting."

Matthijs (16): 'Het is een zwaar beroep'

Geen LTS meer

Het heeft ook te maken met nieuwe vmbo-profielen, zegt Van der Meer. "Vroeger had je met de LTS (Lagere Technische School) een duidelijke technische opleiding. Die bestaat nu niet meer." Je kunt lang niet overal meer een opleiding tot specialist in de bouw vinden. "De opleidingen zijn groter geworden en dat is ten koste gegaan van specialisatie."

In 2015 nam de werkgelegenheid in de bouw toe met 7.000 arbeidsjaren na zes jaar van daling . In 2016 wordt een stijging van de werkgelegenheid verwacht van 16.000 arbeidsjaren, waarvan 10.000 extra voltijds banen voor werknemers in de bouw, zo verwacht het Economisch Instituut voor de Bouw. 

Als er niets verandert, wordt het tekort de komende jaren alleen maar groter. Van der Meer zegt dat opleidingen aan het werk moeten, maar dat er ook in de bouw zelf wat moet veranderen. Het begin is er: sommige bedrijven adverteren als het ware al via opleidingen en geven je een baangarantie nog voor je bent begonnen.

STER reclame