Toename leerplichtige jongeren die thuis zitten

Het aantal leerplichtige jongeren dat thuiszit, is met een derde gestegen. In het schooljaar 2021-2022 verzuimden 10.240 jongeren. Het schooljaar erna waren dat er 13.707.