Is geluidsoverlast Schiphol schending van het mensenrecht?

Omwonenden van Schiphol eisen in een rechtszaak dat de overheid extra maatregelen neemt om geluidoverlast van vliegtuigen tegen te gaan.