Een vliegtuig boven een huis in de omgeving van Schiphol
NOS NieuwsAangepast

Rechter: omwonenden niet genoeg beschermd tegen geluidsoverlast Schiphol

De staat heeft de belangen van omwonenden van Schiphol niet genoeg meegenomen in de besluiten rond het vliegverkeer op de luchthaven. Dat heeft de rechter beslist in een bodemprocedure over de geluidshinder rond de luchthaven, die werd aangespannen door een aantal omwonenden.

De staat handelt daarmee volgens de rechter onrechtmatig en moet binnen een jaar gaan handhaven op basis van het Luchthavenverkeerbesluit. Ook moet de staat ervoor zorgen dat bewoners makkelijker aan de bel kunnen trekken als zij grote geluidshinder ervaren.

Slecht slapen en stress

De omwonenden, verenigd in de Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV), spanden een rechtszaak aan vanwege gezondheidsproblemen die zij door de geluidsoverlast van Schiphol ervaren. Ze slapen bijvoorbeeld slecht en ervaren stress.

Ze willen dat de staat hen hiertegen beschermt, onder meer door het aantal nachtvluchten en pieken in geluidsoverlast te beperken. Ze wijzen daarbij op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, waarin het recht op een ongestoord privéleven is opgenomen.

Is geluidsoverlast Schiphol schending van het mensenrecht?

De staat wees bij de inhoudelijke behandeling van de zaak op het economisch belang van Schiphol: de luchthaven levert banen op en maakt Nederland aantrekkelijk voor bedrijven.

Volgens de rechter mag de staat dat als uitgangspunt nemen, maar moet die ook voldoende oog houden voor de belangen van omwonenden. Dat is tot nu toe niet gebeurd. "De staat heeft steeds de hubfunctie en de groei vooropgesteld", zegt de rechter.

Eigen regels volgen

De rechter oordeelde dat de staat zich aan het eigen Luchthavenverkeerbesluit moet houden, waarin is opgetekend hoeveel geluid er maximaal is toegestaan bij zogeheten 'handhavingspunten' rond Schiphol. Op dit moment vliegen luchtvaartmaatschappijen op basis van tijdelijke regels, waardoor niet duidelijk is hoeveel geluidsoverlast er maximaal mag zijn.

Ook oordeelde de rechter dat in de belangenafweging de geluidsoverlast van een veel grotere groep omwonenden moet worden meegenomen. Nu wordt de overlast alleen op bepaalde punten rond Schiphol vastgesteld, waardoor de geluidsoverlast in andere gebieden, die verder wegliggen, niet wordt meegenomen.

Kritiek uit EU en VS

De staat wijst erop dat al langer geprobeerd wordt om de geluidsoverlast rond Schiphol te verminderen, maar pogingen om het aantal vliegbewegingen omlaag te brengen, zijn tot nu zonder succes.

Zo kondigde het kabinet in 2022 aan het maximale aantal vluchten op Schiphol te verlagen van 500.000 naar 440.000, met een tussenstap van 460.000 vluchten. Dat plan ging na kritiek van de Europese Unie en de Verenigde Staten niet door.

Nieuw doel van het kabinet was om het aantal vluchten vanaf november dit jaar te beperken tot 452.500. Ook die deadline wordt hoogstwaarschijnlijk niet gehaald, omdat de Europese Commissie er langer over doet om goedkeuring te geven voor die plannen.

De staat heeft al eerder laten weten dat het daardoor lastig wordt om op korte termijn het aantal vliegbewegingen omlaag te brengen. De rechter wilde geen uitspraak doen over het maximaal aantal vluchten dat van en naar Schiphol mag vliegen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl