Hebben SIRE-campagnes effect?

SIRE start een campagne tegen polarisatie. "Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt", luidt de nieuwe slogan. Kan de campagne echt iets uithalen tegen het probleem?