Biomassa als klimaatoplossing?

Fenna Swart: "Ik spreek u aan op uw standpunt tov biomassa. Luistert u naar de kritiek?"