Wopke Hoekstra

Hoekstra over campagne: 'Niet alles gaat van een leien dakje'

De campagne van het CDA loopt niet soepel. CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra herkent de pijnpunten vanavond in Nieuwsuur. "Niet alles gaat van leien dakje. De verwachtingen waren hoog gespannen. Er zijn dingen die anders hadden gemoeten en ik vind dat ik mezelf dat moet aanrekenen."

Vorig jaar dacht de partij nog goud in handen te hebben met twee potentiële lijsttrekkers. Maar beoogd kroonprins Hoekstra haakte in eerste instantie af omdat hij zich meer een bestuurder voelde. "Een rol als leider vraagt meer politieke ervaring en doet een beroep op andere kwaliteiten", zei hij.

Na een chaotische lijsttrekkersstrijd en het terugtreden van de veel bekritiseerde Hugo de Jonge, werd Hoekstra het toch. Heeft hij de benodigde kwaliteiten inmiddels wel? "Ik denk dat we wel op de goeie weg zijn. Het moet niet groter gemaakt worden. Ik doe het met volle overgave en naar beste kunnen."

Eigen accenten

Hoekstra veranderde het motto van de CDA-campagne van 'Zorg voor elkaar' naar 'Nu doorpakken'. Maar in de campagne pakt de oud-consultant van McKinsey nog niet door: een flater in Thialf, niet nagekomen beloftes in het verkiezingsprogramma voor uitgaven aan ontwikkelingssamenwerking, en kritiek op het plan om de WW (die geldt voor voor mensen met een lang arbeidsverleden) van twee jaar naar een jaar te verlagen. Het leidt vooralsnog tot dalende peilingen.

Hoekstra: "Er zijn dingen die anders hadden gemoeten, zoals dat schaatsen. En ook de WW, hoe dat plan in het nieuws is gekomen. Maar ik maak me geen zorgen. We zijn een brede volkspartij met brede thema's. Over de inhoudelijke opvattingen kunnen we in onze partij verschillend denken. De kritiek nu gaat over subtiliteiten."

De CDA-leider wilde het motto van de campagne veranderen om eigen accenten te zetten. "Samen met anderen in de partij hebben we bepaald: wat staat ons nog te wachten na corona. Straks liggen alle andere problemen weer pontificaal op tafel, daar zouden deze verkiezingen over moeten gaan."

Maar kiezers uit de CDA-achterban hebben zo hun twijfels over Hoekstra als leider en hebben kritiek op de plannen van het CDA. Zij uitten hun ongenoegen in de verkiezingsuitzending van Nieuwsuur:

Hoekstra vindt het vervelend dat zijn plan voor het afbouwen van de WW tot meer onzekerheid onder mensen heeft geleid. "Ik wil meer mensen aan een vast contract helpen. Met een betere kans voor mensen", zegt hij.

Daarbij omarmt de partijleider de aanbevelingen van de commissie-Borstlap voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. "Het gaat niet over deze moeilijke coronaperiode, maar over 'vanaf 2025'. Borstlap heeft gekeken naar het hele verhaal: extra geld voor scholing, voor jongeren en ouderen. En afspraken met sociale partners. Het is een structureel plan."

Op de vraag of het CDA dan ook het ontslagrecht wil versoepelen, antwoordt Hoekstra: "Ik wil het hele rapport meenemen, in samenspraak met sociale partners en daar de komende kabinetsperiode voor benutten."

Pieter Omtzigt

In de uitzending van Nieuwsuur werd ook gevraagd naar de nummer twee van het CDA, Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. Die voert zijn eigen campagne. Omtzigt wil het vertrouwen tussen burger en overheid herstellen en geeft fel af op de Rutte-doctrine "waarmee alles wordt verborgen".

Maar ook op CDA-ministeries is van openheid niet vaak sprake. "Het speelt op meerdere ministeries. De afspraak is dat we veel meer documenten ter beschikking gaan stellen. Meer openheid in het verkeer met de Kamer is van groot belang", zegt Hoekstra.

Omtzigt doelt in zijn kritiek ook op de praktijk om overheidsinformatie niet met de Kamer of burgers te delen als er "persoonlijke beleidsopvattingen" van ambtenaren instaan. In de praktijk vaak een excuus om veel informatie uit stukken weg te lakken.

Hoekstra: "De afspraak is dat we veel meer documenten ter beschikking gaan stellen. Daarover is brede overeenstemming binnen het kabinet. Ik denk dat het een trendbreuk zal worden."

Advertentie via Ster.nl