Kees van der Staaij - SGP-lijsttrekker

SGP wil berucht artikel in beginselprogramma niet schrappen

De SGP wil het standpunt uit haar beginselprogramma over het 'weren en uitroeien van afgoderij en valse godsdienst' niet schrappen. "Wat we in deze tijd willen, staat in ons verkiezingsprogramma", zegt lijsttrekker Kees van der Staaij vanavond in Nieuwsuur.

De eerste zin van het beginselprogramma van de SGP verwijst naar het beruchte artikel 36 uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Daarin staat dat de overheid "alle afgoderij en valsen godsdienst" dient te "weren en uit te roeien". Het SGP-beginselprogramma heeft het verder over "ongeloofspropaganda, valse religies en anti-christelijke ideologieen" die de overheid uit het openbare leven moet weren.

Een standpunt dat op gespannen voet staat met de vrijheid van Godsdienst zoals in de grondwet is vastgelegd. Op de vraag welke religies de partij precies bedoelt met "valse godsdienst" zegt Van der Staaij: "Met alle beginselformuleringen moeten we van tijd tot tijd kijken of we dat kunnen actualiseren. Vanuit de wereld van het verleden maak je de vertaalslag naar de huidige tijd. De oude formule was voor gewetensvrijheid, maar tegen godsdienstvrijheid. Nu willen we liever zeggen dat we voor godsdienstvrijheid zijn."

Groot obstakel

Katholieken voelen zich door de SGP toch aangesproken. Het beginselprogramma stelt dat het streven naar Europese eenwording wordt "afgewezen, temeer omdat daardoor de invloed van het roomskatholicisme (...) wordt bevorderd." Het programma vervolgt: "Er is zelden een gelegenheid voorbijgegaan, waar ze niet op de een of andere wijze gebruik heeft gemaakt van de omstandigheden om haar eigen macht en invloed te vergroten."

De katholieke kiezer Klaas Gerard Jumelet zou graag SGP willen stemmen, maar vindt deze teksten een groot obstakel. Hij vroeg Van der Staaij in Nieuwsuur of hij bereid is de verwijzingen uit het beginselprogramma te schrappen.

Hoe kunnen katholieken zich veilig voelen binnen de SGP?

"Katholieken kunnen gerust zijn. In deze tijd is het ondenkbaar dat we zeggen dat katholieken geen vrijheid van godsdienst zouden hebben", reageert Van der Staaij.

De partij vindt verder dat "de overheid van God is geroepen het kwaad te straffen, daartoe behoort de doodstraf". In het recente verkiezingsprogramma staat: "De doodstraf kan voor levensdelicten, waaronder terroristische misdrijven, een rechtvaardige straf zijn."

"Voor de ergste oorlogsmisdadigers waren er ook doodstraffen. Wij vinden dat voor bijzondere uitzonderlijke levensdelicten deze ultieme straf gerechtvaardigd zou zijn. Ook uitleveren aan landen met de doodstraf moet kunnen, zeggen wij. Dat is een concreet punt dat we maken. Gekoppeld aan die specifieke maatregel van de mogelijkheid tot uitleveren", zegt Van der Staaij.

"Er is een tweederde meerderheid nodig voor een grondwetswijziging, maar je ziet dat er uit opiniepeilingen blijkt dat een meerderheid daar ook voor is. Het is een heel teer onderwerp, maar we willen het niet uitsluiten."

'Antisemieten'

Over mogelijke samenwerking van de SGP met Forum voor Democratie (FvD) is er onrust ontstaan binnen de partij. SGP-voorzitter Dick van Meeuwen sloot vorige maand samenwerking met FvD nog uit, na onthullingen over antisemitisch app-verkeer binnen de partij. Van der Staaij haastte zich diezelfde dag om dit te corrigeren: hij wil geen enkele partij uitsluiten, ook FvD niet.

Voor SGP-burgemeester Gert-Jan Kats van Veenendaal reden om zijn lidmaatschap van de SGP op te zeggen. "Met heulen met openlijk antisemieten ga je een lijn over die je niet over moet willen gaan. Jammer dat de partij deze lijn niet trekt", zei Kats.

Maar Van der Staaij ziet altijd mogelijkheden voor samenwerking, al denkt hij dat FvD zich al buitenspel heeft gezet. "Samenwerken kan ook met partijen die verschillende opvattingen hebben. Ik zeg steeds: kijk bij partijen, als het echt gaat om coalities, hoe ben je programmatisch verwant en hoe hebben ze zich gedragen?"

Voor Peter Kits is een mogelijk samenwerking met een partij als FvD een no-go. Hij stemt al 18 jaar SGP, maar twijfelt dit jaar omdat hij samenwerking met FvD niet ziet zitten. Vanwege vermeend anti-semitsime binnen die partij. Ook hij stelde daarom een vraag aan Van der Staaij.

'Wij kunnen toch niet samenwerken met FvD?'

Van der Staaij stelt kiezer Kits gerust: "Wij nemen afstand van alle vormen van antisemitisme. Ik zet me daar keer op keer voor in. Kun je geloofwaardig samenwerken, dat is de vraag? FvD is bestuurlijk niet een fatsoenlijke partij waarmee je kunt samenwerken."

Advertentie via Ster.nl