UvA weet niet met wie ze onderhandelt: 'Studenten met gezichtsbedekking aan tafel'

Al dagen is de Universiteit van Amsterdam (UvA) het strijdtoneel van pro-Palestijnse demonstraties. Peter-Paul Verbeek, rector magnificus aan de UvA, reageert in Nieuwsuur op de gebeurtenissen op zijn universiteit. Hij zegt voortdurend in gesprek te zijn met demonstranten, maar van een deel blijkt hij niet te weten wie ze zijn omdat zij gezichtsbedekking dragen.

"Dat is echt een handicap in het gesprek", erkent de rector. Toch blijft hij met deze groep in gesprek. "Het is ook heel belangrijk dat je probeert om te de-escaleren."

Verbeek zegt dat de studenten met wie hij aan tafel denkt te zitten, betrokken zijn bij actiegroepen. Ook praat hij met een aantal UvA-docenten, zegt hij. Dat niet iedereen daarbij zijn gezicht laat zien, vindt de rector ingewikkeld. "Je verstaat elkaar moeilijk en het is gewoon heel belangrijk dat je weet met wie je in gesprek bent."

Aangifte

Gisteren werd het Binnengasthuisterrein in het centrum van de stad door de politie ontruimd nadat de UvA aangifte had gedaan. Betogers belaagden de politie door brandblussers leeg te spuiten en met voorwerpen te gooien. ME'ers deelden klappen uit aan demonstranten.

Verbeek zegt over te zijn gegaan tot aangifte omdat de situatie te onveilig werd. "Stenen werden uit de straat gehaald, er kwamen mensen met fakkels die de demonstratie poogden te verstoren, de barricades maakten het onmogelijk voor hulpdiensten er nog bij te komen. Dat konden we niet laten voortbestaan."

Carlos van Eck, die zegt namens de studenten te onderhandelen met het bestuur van de UvA, zegt dat de politie werd ingezet toen zij nog in gesprek waren. "Dat is natuurlijk ontzettend slecht." Rector Verbeek noemt dit pertinent onwaar. "Ik was erbij toen die aangifte werd gedaan en dat is gebeurd na het laatste gesprek."

Brief docenten

Ook docenten deden mee aan de bezetting. In een open brief halen ze vandaag hard uit naar het universiteitsbestuur. In die brief staat: 'Het bestuur heeft blijk gegeven van kwade trouw tijdens de onderhandelingen met studenten en medewerkers. We zijn geschokt door de absolute minachting, het gebrek aan respect en de algemene onwil van het bestuur jegens haar studenten en personeel.'

"Het is heel verdrietig om dit te lezen", zegt Verbeek. "We willen demonstraties natuurlijk helemaal niet verbieden. Dat hoort erbij en mag gewoon als je niet intimideert, geen geweld gebruikt, geen bezettingen doet, et cetera."

Met mensen die hebben meegedaan aan vernielingen, zegt Verbeek niet meer in gesprek te willen. "Het gesprek beëindigen doe je alleen in extreme omstandigheden. Maar met mensen die zulke enorme vernielingen hebben aangericht, wil je niet meer in gesprek. Dat laat zien dat je niet op een redelijke manier met elkaar kunt praten. Maar dan is het natuurlijk wel belangrijk om te weten met wie je aan tafel zit."

'Eisen niet bespreekbaar'

De eisen die de demonstranten op tafel hebben gelegd, waaronder het verbreken van de banden met bedrijven en organisaties die Israël steunen, noemt Verbeek "eigenlijk bijna niet bespreekbaar". Met welke Israëlische universiteiten de UvA samenwerkt, is openbare informatie, zegt hij. "Dat hebben we netjes op een rijtje gezet. Maar het doorsnijden van banden willen we niet. We zijn een instelling waar je juist op grond van wetenschappelijk dialoog het eens wil worden met elkaar, of het op een vreedzame manier oneens kunt zijn."

De UvA heeft wel een ethisch kader dat bepaalt wat de grenzen van samenwerkingen zijn, legt Verbeek uit. "Want je wil niet alles doen. We willen niet bijdragen aan militaire projecten, we willen aan een duurzame wereld werken. Wat we hebben afgesproken met de mensen, is dat we graag met hen willen kijken in hoeverre we ons kader zo kunnen formuleren dat duidelijk wordt hoe het ons kan helpen in deze situatie. Geen nieuw kader, maar uitwerken wat ons kader concreet kan betekenen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl