Onrust over migratie in achterban ChristenUnie

Op de dag voordat de ChristenUnie bij elkaar komt voor een congres, sprak partijleider Gert-Jan Segers zich uit over een thema dat gevoelig ligt binnen de partij: migratie.

In een interview met het Algemeen Dagblad zegt hij bereid te zijn mee te werken aan inperking van de asielinstroom. Maar dan moet er óók een debat gevoerd worden over arbeidsmigratie.

Niet alle leden zijn daar blij mee. "Een artikel wat toch een behoorlijk VVD-geluid laat klinken", reageert Ben Bloem, fractievoorzitter van de ChristenUnie in Apeldoorn. "En dan denk ik: waarom? Het lijkt me in ieder geval onnodig, en ook wel onverstandig."

Segers zegt verkeerd begrepen te zijn. Hij wil het debat, dat nu alleen over asielzoekers gaat, juist verbreden.

Voor mijn gevoel was de rust weer een beetje weergekeerd nadat de VVD akkoord was gegaan met de asielwet.

Ben Bloem, fractievoorzitter ChristenUnie Apeldoorn

Het onderwerp 'inperken van de asielstroom' is op de kaart gezet door de VVD. Voor die partij is het duidelijk: die instroom moet "substantieel" worden teruggedrongen. Dat zei partijleider Mark Rutte vorige week op het congres van zijn partij.

Om daarbij een kans van slagen te hebben, moet hij allereerst zijn mede-coalitiepartijen meekrijgen. Zo ook de ChristenUnie. Maar het is nog maar de vraag of de achterban van die partij mee wil gaan in plannen die als doel hebben de asielstroom in te perken.

"Mijn eerste reactie was toch wel schrikken", zegt ChristenUnie-lid Antonie Fountain over het artikel in het Algemeen Dagblad. "Dat je de discussie openzet voor het beperken van asielmigratie is niet de bedoeling. Het is ook helemaal niet de boodschap van onze partij."

Ook Jens Mostert is kritisch op de uitspraken van Segers. Hij is voorzitter van PerspectieF, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie.

"In eerste instantie denk ik goed dat er aandacht komt om het migratieprobleem in brede zin aan te pakken", zegt hij. "Alleen was ik wel echt teleurgesteld dat hier gepoogd werd om aan de asielinstroom te tornen. Terwijl dat echt niet het goede moment daarvoor is."

Pestmaatregelen

Segers verduidelijkt zijn uitspraken tegenover Nieuwsuur. "Als de VVD migratie agendeert, willen ze vaak alleen maar praten over asiel en vluchtelingenbeleid", zegt hij. "En dat mondt vaak uit in discussies over wat ik dan pestmaatregelen noem."

Als voorbeelden van zulke pestmaatregelen noemt Segers het verlengen van procedures en het opwerpen van extra barrières om asiel aan te vragen en te krijgen.

"Met mij valt over asiel te praten", zegt Segers. "Maar dan wel over alle migratie. Dus ook arbeidsmigratie, wat het grootste deel van de migratie is, en waar de arbeidsomstandigheden vaak buitengewoon matig zijn."

Duidelijk stelling nemen

Fountain denkt dat het naar voren schuiven van arbeidsmigratie als thema inderdaad de boodschap is die Segers wilde uitdragen met het interview. "Maar het kwam er niet goed uit. En zelfs als dat de bedoeling was, kan je je afvragen of we op dit moment wel echt problemen hebben met teveel arbeiders die deze kant uitkomen."

"Het CBS geeft 2 maanden geleden aan: er is geen branche in Nederland die geen personeelstekort heeft, dus ik denk dat we dankbaar moeten zijn voor de mensen die hier willen komen en het werk doen waar we zelf eigenlijk niet de capaciteit voor hebben."

Het is zonde dat de discussie over migratie nu weer wordt opgerakeld, vindt ChristenUnie Apeldoorn-fractievoorzitter Ben Bloem. "Ik dacht verdorie, was dit nou nodig. We hebben morgen congres, daar gaat het onder andere over asiel. Maar voor mijn gevoel was de rust weer een beetje weergekeerd nadat de VVD akkoord was gegaan met de asielwet."

Segers vindt het juist belangrijk om nu duidelijk stelling te nemen. "Omdat ik heel bang ben dat, als wij niet de agenda zelf bepalen, er pestmaatregelen worden geagendeerd. Daar ben ik niet toe bereid. Dan moet ik alleen maar 'nee' zeggen, en ik geef nu aan wat ik wél wil."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl