Shell moet reclame over 'miljoenen schone kilometers' direct aanpassen

Shell moet een reclame over schone kilometers per direct aanpassen, heeft de Reclame Code Commissie bepaald. In de desbetreffende reclame schrijft het bedrijf: "Wij maken miljoenen kilometers schoner". Volgens de commissie is niet voldoende aangetoond dat het daadwerkelijk om miljoenen kilometers gaat.

Over de reclame voor waterstof, 'Shell Hydrogen' zoals het product heet, kwam een klacht binnen bij de Reclame Code Commissie. Volgens de klager wordt met de reclame de suggestie gewekt dat het bedrijf goed op weg is met de energietransitie, terwijl het aandeel 'schone' kilometers in werkelijkheid klein is.

De klager vindt de beeldvorming onjuist, of op zijn minst dubbelzinnig: "Uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) valt af te leiden dat er in Nederland jaarlijks 700 miljoen buskilometers worden gereden. Als Shell in staat zou zijn om daar enkele miljoenen kilometers van schoon te maken, dan gaat het nog altijd over maar 0,5 procent van alle kilometers."

Om een goed beeld te geven van de omvang van de bijdrage die Shell levert, is het volgens de Reclame Code Commissie nodig de genoemde 'miljoenen' in perspectief te plaatsen. "Zonder deze context wekt de term 'miljoenen kilometers' de suggestie dat het om een significante bijdrage gaat, terwijl de bijdrage in verhouding op dit moment gering is."

De reclame van Shell bevat dus onduidelijke informatie over de bijdrage aan het terugdringen van broeikasgassen, luidt het oordeel. Alle milieuclaims moeten bovendien aantoonbaar juist zijn, en dat is volgens de commissie hier niet het geval.

'Serieus begin'

Maar volgens Shell kloppen de beweringen in de campagne wel, zowel in absolute zin als relatief. Het bedrijf spreekt van "ongeveer twee miljoen" waterstofkilometers. Bovendien maken de schone kilometers misschien naar verhouding een klein deel uit van het totaal, maar toen Shell zijn eerste waterstofvulput eind 2020 in gebruik nam was er sprake van nul schone kilometers.

Daarmee heeft het bedrijf naar eigen zeggen een "serieus begin" gemaakt. De campagne is bedoeld om de bijdrage van Shell aan de energietransitie onder de aandacht te brengen en om klanten te "enthousiasmeren om duurzame keuzes te maken", stelt de multinational.

De klager maakte ook bezwaar tegen een andere tekst in dezelfde reclame: "Wij veranderen. We willen. We moeten. We doen het." Maar dat hoeft niet te worden aangepast, omdat Shell daarmee volgens de commissie laat zien dat het om een streven gaat om de impact van producten op het klimaat te verminderen.

'Groene waterstof'

Een tweede klager is ook in het gelijk gesteld door de Reclame Code Commissie. Deze klacht gaat over de term 'groene waterstof'. Volgens de klager is de waterstof niet groen, maar grijs. De waterstof die Shell verkoopt voor voertuigen, is een restproduct van chloorproductie. Via certificaten is de waterstof van het stempel 'groen' voorzien. Volgens de commissie is bij de term 'groene waterstof' in dit geval een nadere toelichting vereist.

De partijen hebben twee weken de tijd om tegen de uitspraak in beroep te gaan. Een woordvoerder van Shell laat weten dat het bedrijf de uitspraak nog bestudeert.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl