Ziekenhuismedewerkers bij een covid-patiënt

'Maak onderscheid in coronacijfers ziekenhuizen tussen besmette en zieke patiënt'

Patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen om een andere reden dan covid-19 en vervolgens positief testen op het coronavirus tellen in de dagelijkse ziekenhuiscijfers mee als coronapatiënt. Dat terwijl ze niet altijd coronagerelateerde klachten hebben.

Het UMCG in Groningen zegt tegen Nieuwsuur dat naar schatting ongeveer een derde van de daar opgenomen patiënten die positief zijn getest op het coronavirus in eerste instantie vanwege een andere oorzaak (bijvoorbeeld een operatie) is opgenomen. De telling is van belang omdat het beleid van de overheid is gebaseerd op de aantallen covidpatiënten in de ziekenhuizen.

Bovendien, zo zeggen ze in het Groningse ziekenhuis, moet er een behandelplan komen voor mensen die bijvoorbeeld geopereerd moeten worden en besmet zijn. Zeker nu het aantal mensen dat wel besmet is, maar niet ziek wordt, naar verwachting toe zal nemen.

Arts-microbioloog Marjolein Knoester van het UMCG zegt dat ze in haar ziekenhuis al geruime tijd ook mensen testen zonder coronaklachten. Daardoor hebben ze zicht op wat er "onder de oppervlakte gebeurt". Voor het ziekenhuis is de consequentie van een positieve test op dit moment in alle gevallen hetzelfde. Als mensen besmet zijn moeten ze sowieso behandeld worden in een isolatiekamer.

Knoester zegt dat het voor het landelijke beeld "zeker van belang is" om te kijken of mensen echt ziek zijn of alleen besmet. "De meeste ziekenhuizen screenen niet zoals wij, dus de covidpatiënten die je in de cijfers ziet zijn vaak mensen die echt ziek zijn." Toch zegt ze dat het van groot belang is dat het duidelijk blijft wie er alleen besmet zijn en wie ziek. "We moeten wel weten wat het is. Ik pleit er dan ook voor om dit apart door te geven."

'Afspraken maken over testbeleid'

Het LCPS, Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding, geeft aan dat er bij de telling geen onderscheid wordt gemaakt, omdat het voor de isolatiemaatregelen en druk op de zorg niet uitmaakt.

Maar een uniform testbeleid is wel wenselijk zegt het LCPS, dat de cijfers aanlevert aan het ministerie. "Met het snel oplopen van de besmettingscijfers waarbij besmette mensen niet altijd klachten hebben is het verstandig om in de zorg afspraken te maken over testbeleid in de hele keten, dus niet alleen bij de ziekenhuizen."

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat in een reactie weten dat "het onderscheid tot nu toe nooit echt relevant is geweest." Bovendien is er volgens het ministerie niet in alle gevallen een heel duidelijk onderscheid te maken. Het ministerie ziet voorlopig nog geen aanleiding om een onderscheid te maken tussen patiënten die dóór of met corona worden opgenomen.

Ger Sieders, van het capaciteitsteam van het UMCG, ziet steeds vaker dat patiënten die binnen worden gebracht voor een operatie positief testen. Per geval wordt gekeken of de operatie doorgaat. "We hebben nu zes patiënten in het ziekenhuis die behandeld worden voor iets anders, maar die positief zijn. We verwachten dat dit steeds vaker gaat gebeuren, dat we mensen gaan opnemen die besmet zijn."

Sieders vindt dat er anders naar die besmette patiënten gekeken moet gaan worden. Nu gebeurt dat nog op basis van cijfers uit 2020, toen niemand was gevaccineerd en mensen dus niet geopereerd werden als ze besmet waren.

Hij pleit dan ook voor een duidelijk onderscheid in de registratie tussen mensen die opgenomen worden vanwege covid en mensen die per toeval positief getest worden. "Daar kan je dan je capaciteit op afstemmen. Je kan dan bijvoorbeeld denken aan een cohort-afdeling voor mensen die niet behandeld worden voor covid, maar wel besmet zijn."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl