Slotbepalingen, Artikel 24

De koopovereenkomst, deze akte en de bijlagen bevatten alle afspraken en regelingen tussen partijen en doet alle voorgaande overeenkomsten of afspraken met betrekking tot het verkochte vervallen, met uitzondering van de tussen partijen gesloten vaststellingsovereenkomst de dato één en twintig oktober tweeduizend dertien, welke onverminderd van kracht blijft.

Deze tekst hoort bij een verhaal van Nieuwsuur over vriendjespolitiek in Groningen na de komst van een datacenter van Google.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl