Frans Timmermans

Timmermans: Nederland moet er een schepje bovenop doen bij klimaatbeleid

Het nieuwe kabinet zal er bij het klimaatbeleid nog een schepje bovenop moeten doen. Dat zegt Eurocommissaris Frans Timmermans, die over de aanpak van klimaatverandering gaat. Hij waarschuwt dat de nieuwe Europese Klimaatwet tot grote veranderingen zal leiden.

Vorige week is een akkoord bereikt over een nieuwe Europese klimaatwet. Daarin staat dat de EU over negen jaar 55 procent minder broeikasgassen moet uitstoten ten opzichte van 1990. De oude ambitie was een reductie van 40 procent. In 2050 moet de netto-uitstoot nul zijn. Europa wil het eerste klimaatneutrale continent worden.

Volgens Timmermans gaat het akkoord daarmee verder dan alle klimaatmaatregelen die tot nu toe zijn genomen. "De mensheid zal zich moeten aanpassen. Dat is een aanpassing die we denk ik nog nooit hebben gezien in de menselijke geschiedenis. We moeten leren te leven binnen de grens die de natuur ons stelt: en dat kunnen we nog niet."

Onderhandelingen

Vorig jaar was het warmste jaar ooit gemeten in Europa. De jaartemperatuur lag in 2020 zeker 0,4 graden hoger dan in de vijf voorgaande recordjaren, meldde de EU-klimaatdienst vorige week.

Met het bereikte akkoord staat juridisch vast wat de EU uiteindelijk wil bereiken. Hoe dat precies moet gebeuren, is nog onduidelijk. De lidstaten hebben nog niet met het akkoord ingestemd. De onderhandelingen moeten nog starten. Na de zomer volgt een pakket aan Brusselse klimaatwetgeving.

Volgens Timmermans gaan we vooral effect zien bij landbouw, in de bouw en bij transport. Er zal meer worden geïnvesteerd in duurzame energie, dus in zon en wind. Verder gaat de komst van waterstof volgens hem een hoge vlucht nemen.

Voor het nieuw te vormen kabinet zal het nog lastig genoeg worden, zegt Timmermans, want op een aantal terreinen moet Nederland ambitieuzer beleid maken. "In het landbouwbeleid zal je bijvoorbeeld heel goed moeten kijken hoe je het gebruik van pesticiden met meer dan de helft reduceert. Dat moet ook in een regeerakkoord zijn beslag krijgen."

Haalbaarheid

Het Europees Parlement wilde eigenlijk een uitstoot-afname van 60 procent in 2030. Ook klimaatactivisten vinden dat de Europese ambities niet ver genoeg gaan.

Timmermans zegt vooral de haalbaarheid belangrijk te vinden. "Met deze aanpak duwen we lidstaten, mensen en bedrijven tot het uiterste. Dan blijft het haalbaar, en dan hou je mensen er ook bij."

Sommige landen zijn al in de buurt van de doelstellingen, anderen zijn er nog ver van verwijderd. "In Oostenrijk wordt driekwart van de elektriciteit duurzaam opgewekt. In Polen is driekwart van de energie door kolen opgewekt. Dat zijn dus twee totaal verschillende uitgangsposities, maar we moeten er wel voor zorgen dat ook Polen erbij blijft."

De Europese Commissie kan lidstaten voorlopig niet dwingen meer te doen als ze dat weigeren. Het reductiedoel geldt bovendien voor de EU als geheel, niet voor de landen afzonderlijk. Volgens Timmermans zijn juridische stappen tegen landen een laatste redmiddel. "Maar waar landen heel erg op letten is dat er geen free riders zijn. Geen landen die achterop de bagagedrager gaan zitten zodat de ander harder moet gaan fietsen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl