Aangepast

Scholen krijgen, ondanks regeling, de ventilatie niet op orde

  • Roemer Ockhuijsen en Fleur Damen

  • Roemer Ockhuijsen en Fleur Damen

Schoolbesturen trekken aan de bel: de subsidieregeling die de ventilatie in klaslokalen moet verbeteren, functioneert niet. Het ministerie van Onderwijs trok 360 miljoen euro uit voor directe verbeteringen, maar voor veel scholen blijft het op orde brengen van de ventilatie onbetaalbaar.

"Ik heb voor acht van onze scholen een aanvraag gedaan, maar ik vrees dat we de ventilatie maar in één school echt op orde krijgen", zegt Annemarie Trouw van schoolbestuur Atlant Basisonderwijs in de gemeente Velsen. Een van de eisen van de ventilatieregeling - de zogenaamde Suvis-regeling - is dat schoolbesturen samen met hun gemeente zeventig procent van de kosten betalen. Het ministerie draagt de overige dertig procent bij.

Tweedeling

Trouw: "Voor onze acht scholen bij elkaar gaat het om een aanvraag van zo'n 2,4 miljoen euro. Dat betekent dat ruim 1,6 miljoen van ons of de gemeente Velsen moet komen." Trouw stuurde een brief naar de gemeente Velsen waarin zij om hulp vroeg, meldde NH Nieuws eerder.

Maar de wethouder van Onderwijs in Velsen, Marianne Steijn, is duidelijk: "Het water staat ons niet áán de lippen, maar bóven de lippen. Dat gemeenten er ook geen geld voor hebben, is duidelijk." Volgens Steijn dreigt een tweedeling. "Je kan niet maken dat het ene kind op een gezonde school zit en het andere niet, omdat de school het niet kan betalen."

Op basisschool De Klipper in IJmuiden zetten ze noodgedwongen de ramen open. Ook als het buiten ijskoud is.

IJskoud in de klas, want de ramen moeten open

Koepelorganisaties PO-raad, VO-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten stuurden begin maart een brief aan demissionair Onderwijsminister Arie Slob met hun zorgen. Het is volgens hen vaak onmogelijk om alleen de ventilatie op orde te brengen zonder ook andere ingrepen aan een schoolgebouw te doen. Het financieren van zeventig procent van de kosten lukt scholen niet of gaat ten koste gaat van "voldoende personeel".

Schoolbestuurder Trouw: "Bij het bedenken van de regeling moet bekend zijn geweest dat schoolbesturen en gemeenten hier geen geld voor hebben. Daarmee voelt het een beetje voor de bühne." Wethouder Steijn sluit zich daarbij aan. "Ze hadden op het ministerie ook wel kunnen bedenken dat dit een druppel op een gloeiende plaat is."

Het ministerie laat Nieuwsuur weten dat de subsidie is bedoeld als tegemoetkoming. "Schoolbesturen en gemeenten zijn samen verantwoordelijk voor een gezond binnenklimaat in schoolgebouwen", stelt een woordvoerder. "Normaliter moeten schoolbesturen en gemeenten alle kosten zelf betalen." Uit onderzoek in opdracht van het ministerie bleek vorig jaar dat schoolbesturen vijftien procent meer geld kwijt zijn aan huisvesting dan zij hiervoor krijgen van het Rijk.

'Risico op infecties hoger'

Volgens het RIVM is het nog onduidelijk of overdacht via kleine druppels, de zogenaamde aerosolen, "een rol speelt in de verspreiding van SARS-CoV-2". Maar ventilatie helpt tegen de verspreiding van die kleine druppels.

Bert Blocken, hoogleraar bouwfysica aan de TU Eindhoven, doet onderzoek naar de rol van ventilatie en verbaast zich over het RIVM-standpunt. "De Gezondheidsraad in België zegt net het tegenovergestelde. In Duitsland en de Verenigde Staten richten ze zich ook op ventilatie."

RIVM-baas Jaap van Dissel zei onlangs in de Tweede Kamer dat hij het goed ventileren van schoolklassen ondersteunt, maar dat het belang ervan ondergeschikt is aan dat van de basisregels, zoals het houden van afstand en handen wassen.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het risico op infecties hoger in "drukke binnenruimtes die onvoldoende worden geventileerd en waar besmette personen een langere periode doorbrengen met anderen". Het nemen van voorzorgsmaatregelen is in die situaties extra belangrijk, schrijft de organisatie in een recente publicatie.

Het advies van het RIVM voor scholen is om het Bouwbesluit te volgen. Vorig jaar herfst al uitten experts hun verbazing over die richtlijn in Nieuwsuur. Volgens hen zijn de normen in het Bouwbesluit opgesteld zodat kinderen goed kunnen leren, en is onduidelijk of ze ook voldoen in de strijd tegen het virus.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl